Переводчик Translate.kg

көкбөрү

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
(или көк бөрү)
скачки с козлом, козлодрание (букв. серый волк);
көк бөрү тарт-
1) участвовать в козлодрании;
2) перен. подвергать надругательствам и истязаниям;
көкбөрү бол-
1) быть предметом, объектом козлодрания;
2) перен. быть объектом надругательств и истязаний;
эчкимге өтпөй сөзүбүз, көкбөрү болдук өзүбүз фольк. слова наши ни на кого не действуют, сами мы стали объектом надругательств.

КӨКБӨРҮ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КӨКБӨРҮ — каарман. Сагымбай Орозбаковдо кыпчактардын уруу башчысы. Манастын алгачкы казаттарына катышат, башка учурларда Көккоён султандын атасы катары эскерилет. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча кырым элинин каны. Урумкандын уулу жана Коёнаалынын атасы. Нескара баалагандай «Кырк күнчүлүк сайышка жарап берчү» (Саякбай Каралаев, 2. 26) баатыр гана эмес, К. Манастын «Ободон булут козгошкон, бир күндө үч жол достошкон» (Саякбай Каралаев, 2. 230) о дүйнөлүк досу дагы. Манастын өзүнүн айтуусу боюнча анын эң жакын адамдары Кошой, Төштүк, Сайкал менен бирге атайы чакырылып, Манастын сөөгүн жашыруун көмүүгө катышат. «Манас» эпосундагы көөнө типтеги каармандар Кошой, Төштүк, Сайкал менен катар айтылган К. да чыгыш теги жагынан эң байыркы каармандардан деп болжошко негиз бар. Анын ысымынын байыркы түрктөрдүн тотеми «Көк-Бөрү» менен байланыштуу болушу бул ойду ырастайт.

көкбөрү

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Эки тарапка бөлүнүп, мууздалган улакты, кээде торпокту атчан тартышуу оюну, улак тартмай. [Журтбек].. көкбөрүгө шыктуу жигит (Бейшеналиев).
көкбөрү көкбөрүчүл көкбөрүчү көкбөрү