Переводчик Translate.kg

коло

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
коло (жез)
коло доору

коло

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
коло (карагай) (диал.)

коло

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
бронза

КОЛО

Кыргыздын кол өнөрчүлүгү (ky-ky)
«Алтынбы, жезби, колобу, Акындын жайын эл билет» (Байдылда). Ал — зергерчиликти иштетүүдө буюмдун жердиги. Жездин, коргошундун, калайдын аралашмасынан пайда болуп, аны колдонуу ийкемдүү келет. Колонун эки түрү бар. Ал сары жана ак саргыл түстө көрүнөт да, бул жезге караганда тазараак, анча дат чалбайт. Андан ат жабдыктарына, салттуу буюмдарга шөкөттөрдү, аялдардын кооз нускаларын жана идиш-аяктарды, салттуу буюмдардын, кишен өңдүүлөрдү жасайт. Бул чоюлбай катуу, сынма келет. Ошондуктан, ал айыл чарба, өнөр жай техникаларында аз колдонулат. Колодон үзөңгүнү бир да бөлүп-бөлүп куюуга да болот. Коло жездей кепшер боло албайт. Ал эми күмүштүн, жездин аралашмалары аркылуу бирдемелер карматылат.

коло

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Жездин калай ж. б. кошуп эритилген түрү. Чарыкчы толтосу коло, учтуу бычакты. алып курчутту (Сасыкбаев). Шарип анын.. колунан коло шакекти көрүп калды (Бейшеналиев).

коло

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
II зат. диал. Жоон жыгач, кыска устун. Көчөнүн боюнда кыйылып жаткан бир коло терекке минип.. төрт бала ойноп турат (Сыдыкбеков).

коло

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
коло I
ир.
короткое бревно (1,5 - 2 метра);
коло карагай короткое еловое бревно;
колодой балбан билек тракторчу тракторист с толстыми богатырскими руками.
коло II
бронза;
коло үзөңгү бронзовое стремя;
коло доору бронзовый век.
коло- III
бояться, страшиться; в страхе бежать;
салышпай душман кологон фольк. не вступая в бой, враг в страхе бежал;
атым менин Жолойдур, ар душман качып колойдур фольк. имя моё Джолой, любой враг от меня бежит, боится;
берен кийсе, белсенип, бет алган бенде кологон фольк. когда он, надев кольчугу, готовился к схватке, люди, на которых он шёл, в страхе бежали;
кологон бойдон кетти он в страхе бежал.
колориметр колориметрия колорит колориттүүлүк колосс коло коло коло- кологоюраак колой- колойт- колок колок колокто- колоктоо колоктот- колоктотуу колоктош кололо кололоо кололуу коломолуу коломоч коломочто- коломочтон- коломсок коломто коломтолуу коломтосуз колонат колониализм колонизатор колонизатордук колонизаторсуз колонист колония колониялаштыруу колониялуу колониялык колониясыз колониячыл колонка колонна колоннада колонналуу колоң колоң колоң колоңдо- колоңсо колоңсолуу колоңсосуз колоо колорадо колоратура колот колот- колоттуу колонок каменный колонок коловратки колорит коло колониализм колонна колоноскопия колонтитул (МБТ) колодец колодка колониализм колония-поселение колонка колонка (ИКТ) колонка водопроводная колонки (ИКТ) колонку влево (ИКТ) колонку вправо (ИКТ) колонна колоноскопия колонтитул (ИКТ) колонтитул первой страницы (ИКТ) колорирование колорит колониалдык колонизацияла- колония колонна колобок колок колокто колоктоо кололо кололуу кологой колоң колоңсо колоңсолуу колот колонна колонизатор колонизация колония колониализм коломто коло коло колонтитул колобок колобродить колоссальный коловорот колода колодец колотушка колодка колок колокол колокольный колокольня колокольчик колониалъный колонизатор колонизаторский колонизационный колонизация колонизировать колонизовать колонист колотить колотиться колония колонка колонна колоннада колонный колоратура колоратурный колорит колоритность колоритный колос колоситься колосник колосниковый колосовые колосс колотый колоть колотье колоться колоша колошение колошник колонналуу колоо колонна коломсок коло колодка колой- колойт- колок колокой колокто- колоктот- кололо- кололуу коломолуу коломочто- коломочтон- коломошто- коломоштон- коломто колон колонизатор колонизация колония колониялдык колониялуу колониялык колониячыл колонка колос колот колоң колоңгу колоңдо- колоңсо коловрашательный аппарат колокол скребней колониальные организмы колониальность колония колониализм колонист колония кологой колоңдо колодезный колосистый кологой колониализм колонист