Переводчик Translate.kg

кон

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Учуп жүрүп жерге, даракка ж.б. отуруу, орун алуу, келип түшүү. Өлөңдүү жерде саз болот, Өлчөмү менен дайрага Өрдөк менен каз конот (Токтогул). Юрий Гагарин 1961-жылы 12апрелде «Восток» корабль-спутниги менен космоско дүйнөдө биринчи жолу учуп, жер шарын айланып чыкты да, кайра аман-эсен келип конду («Жаш ленинчи»).
  1. 2.                  Көчүп барып конуш алуу, бир жайга орношуу. Эгинге жакын конолук, Эпкин менен оролук (Осмонкул). Көчүрүп келип айылды, Каз катарлап конуп ал («Эр Табылды»).
  2. 3.                  Түнөө. Жете албай Күрмөнтүгө конуп калдык (Осмонов).
  3. 4.                  Алчы же таа туруу (чүкө жөнүндө).
  4. 5.                  өт. Жетүү, ээ болуу. Бактысы башка конуптур («Эр Табылды»). Ырыс, таалай, бак конуп, Жыргап жаткан биздин эл (Осмонкул).

¨ Атка конуу — атыгуу, аталуу. Сыналып айдай жарык эмгегинен Ардактап эл айтуучу атка консо (Маликов). Шашма деген атка кондуң («Чалкан»). Ара конуу жолго бир түнөө, бир түнөп жетүү. Керимахун ара конуп келип калды (Жантөшев).

кон

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
1. (место для ставки в азартной игре) кон (кумар ойнунда акча жана ошол сыяктуу нерселер тигилүүчү орун);
2. (отдельная партия в игре) оюндун бир саамы (бир сапар ойнолушу).

кон

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kon, yerleş, meskun ol.
контент контакт конустун бийиктиги конуу контролдоо консонантизм контрабандист конус контур контратака коньяк коньки контрреволюциялык контрреволюциячыл конуш конушташ конферанс конферансье конференц-зал конференция конфета конфискация конфискацияла конфискациялоо концерт конч кончтуу контролёр контроль контрразведка контрразведчик контрреволюционер контрреволюция контролдо контр-адмирал контракт контрактация контрамарка контрабанда континенталдык контора континент консульство консультант консультация контакт контейнер контекст контингент конструкциялоо консул конструкцияла конструкция консерватор консерватория конспект конституция консервативдүү консерватизм конкурс конок консерва конолголуу конолго конокто коноктоо кондур конкурент конкуренция кондитер кондитердик кондуктор конгресс конвейер конверт кон конец интервала конец левый конец правый конец промежутка концентрические окружности концы отрезка конец траектории константа константа аддитивная константа логическая константа переадресации конус асимптотический конус второго порядка конус касательных конус круговой конус наклонный конус прямой конус эллиптический конечная система конец сегмента конечный промежуток конечные разности конец вектора конечное число конечный предел конечная математика конечная последовательность контроллер домена конустун түзүүчүсү конустук кесилиштин диаметри конустун каптал бети конустук кесилиш контаксыз жазуу конгруэнттүүлүк катышы конгруэнттүү конгруэнттүү өзгөртүүлөр концентрациялануу тобокелдиги конвертацияланбаган валюта консолидацияланган баланс контролдук чөйрөсү конвертирленүүчү валюта конверсиондук валюталык операциялар конъюнктура рынка контрольная среда конфликт интересов контроль риска консервация банка консолидированный баланс контроль банка — консерватор банка конверсионные валютные операции конвертируемая валюта конверсия долга конверт конструктор шаблону контекстик меню контексттик меню контексттүү орфограф текшерүү контраст конус конфигурация конфигурация конфигурация тейлегичи конфигурациялар тобу конфигурациялоо конфиденциалдуулук конечная разность конечная прогрессия конечная величина конечная дробь конечная алгебра контроль учетных записей контакты Windows контакт контактное лицо контакт консоль управления конфиденциальность конструктор контроллер домена константа конфликт контактные данные контракт конечный файл контроль учетных записей конверт контекстное меню контекстное меню контекстная проверка орфографии контрастность конфигурация конфигурация конфиденциальность контекстное меню конечные результаты конструктор запросов контрольная точка контроллер системы домашней автоматики контейнер для заметок концентрациялануу тобокелдиги конвертацияланбаган валюта контролдук чөйрөсү конверсиондук валюталык операциялар конвертирленүүчү валюта конфигурациялоо конфигурация конус конфигурация конференц-чалуу контраст контексттик меню контекстик меню контексттик меню конфиденциалдуулугу конфиденциалдуулук эрежеси конфигурация башкаруучусу конверт конфигурациялар тобу контексттүү орфограф текшерүү контекстке байланыштуу жардам конференция такоолу конструктор режими конфиденциалдуулук контейнер контекст конок шилтемеси консультант конь концертировать конический кон конармия конвейер конвейерный конвент конвенциональный конвенционный конвенция конвергенция конокрадство конверсия конверт конвертер конвертерный конвертировать конвоир конвоировать конвой конвойный конвульсивный конвульсия конгениальность конгениальный конгломерат конгресс кондачок конденсатор конденсаторный конденсационный конденсация конденсировать кондитер кондитерская кондитерский кондиционный кондиция кондор кондотьер кондуит кондуктор коневод коневодство коневодческий конематка конепоголовье конесовхоз конеферма конец конечно конечность конечный конина конка конкретизация конкретизировать коноплеводство конопляник конкретизироваться конкретно конкретность конкретный конкурент конкуренция конкурировать конкурс конкурсный конник конница коннозаводский коннозаводство коннозаводчик конноспортивный конный коновал коновод коновязь конокрад конопатить конопатый коноплеводческий коноплянка консервативность консервативный консерватизм консерватор консерваторский консервация консервирование консервированный консервировать консервный консервы консилиум консистенция конский контрольный контр-адмирал консолидация конституционный контрактовать консолидировать консоль консонанс консорциум конспект конспективность конспективный конспектирование конспектировать конспиративность конспиративный конспиратор конспирация конспирировать константа константный контр- констатация констатировать конституировать конституционализм контрактный конституция конструировать конструктивный конструктор конструкторский конструкция консул консульский консульство консультант консультационный консультация консультировать контакт контактный контейнер контекст контингент континент контокоррент контокоррентный контора конторка конторский конторщик контр-адмиральский контрабанда контрабандист контрабандный контрабас контрагент контракт контрактация контральто контральтовый контрамарка контраст контрастировать контрастность контрастный контратака контратаковать контрибуционный контрибуция контрманёвр контрмера контрнаступление контролировать контроллер контроль контрольно-измерительный контролёр контролёрский контрразведка контрреволюционер контрреволюционный контрреволюция контрудар контуженный контузить контузия контур конура конус конусообразный конфедерация конферансье конференц-зал конференция конфета конфетный конфетти конфигурация конфиденциальный конфискация конфисковать конфликт конфликтный конфликтовать конфорка конфуз конфузить конфузиться конфузливый концевой концентрат концентрационный концовка кончать концентрация концентрированный концентрировать концентрироваться концентрический концепция концерт концертант концертантка концертмейстер концертный концессионер концессионный концессия концлагерь кончаться кончено конченый кончик кончина кончить кончиться конъюнктивит конъюнктура конъюнктурный коньки конькобежец конькобежный коньяк конюх конюшенный конюшня конёк конкурстук консерватизм консерватор консерватория консилиум конспект конструктор консультативдик конкреттүү конструкциялоо конструкцияла- конституциялык коногоч конок коноксу- конжоңдо- конжурга конкреттештир- конкреттүүлүк конкурент кон- конверт конвой конгломерат конгонсу- конгресс конгрессмен кондитер кондитердик кондиция кондициялык кондуктор коноо коночо консерва консервативдик кондур кондурга кондуруу конжой- консул консулдук конкуренция конкурс конокто- коноктол- коноктонуш- коноктот- конокчул конолго конолголуу конструктордук конструкция консульство консультация континент континенталдык контора контрабанда контрабандачы контрабандист контрабас контракт контрактация контрактташтыруу контраст контрибуция контролдо- контролдоо контролдук контролёр контролсуз контролсуздук контроль контрразведка контрреволюция контрреволюциялык контрреволюциячы контрчалгын контузия контукта- контукчу, конус конустук конуу конуучу конуш конуштан- конуштандыр- конушташ конфета конфискала- конфискация конфискацияла- конфискациялоо концентрат концентраттык концентрация концентрацияла- концентрациялоо концентрациялык концерт концессионер концессия конч кончулук коньки коньяк кон конвой конгресс конхиолин консистенция консументы контрактура контурное перо конули конус конус аорты конхин конхиология коньюгация конъюнктива консерватизм наследственности коновязь коногон конина коннективы конечности конвульсия коневодство конвергенция экологическая конвергенция конвергентное сходство конвергентная адаптация конгуроо коншу конурук конурук тартуу конференция конфернсиялоо конфискация конкреттүү конок коноктоо консерватор консерватор конституция консул (өкүл) континент контрол конуу (түнөө) конверт кондуктор кондур конок конокто консерва консул контроль конус конфедерация конференция концентрация концерт конч кончсуз кончтуу коньяк коньяк конфликт кондур- конспектиле- конституция коносир конспект конвой конкурс контрабандалык конструктор конус конопля конопляный консерватория континентальный концерн конвейер конвейердик конвенция коноктон- контакт контекст контингент конферансье конференция консул кондуруу конверттүү кондуктометрия кондуктор кондур кондурба кондурга кон- конвейер конвейердик конвейердүү конвекция конвекциялык ток конвент конвенционализм конвенция конвергенция конверсия конверт конвертер конвертсиз конвой конгломерат конгонсу- конгрев конгресс конгрессиз конгрессмен конгруэнттүү конгруэнттүүлүк конденсатор конденсация конденсациялык кондитер кондитердик кондиционер кондиция кондициялык кондор кондуктометр конжой- конжойт- конжоң конжоңдо- конжоңдоо конжоңдот- конжоңдотуу конжоңдош конкистадор конкременттер контроль конкреттүү конкреттүүлүк контактор конкреция конкурент конкуренция конкурстук коннотация коногоч конок конок коноксу- коноксут- конокто- коноктол- коноктон- коноктонуу коноктонуш коноктоо коноктот- коноктош коноктуу конокчул конолго конолголуу коночо коночок консенсус саясат консерва консервалоо консервативдүү консерватизм консерватор консерватория консервация консилиум консонанс консонант консонантизм консорциум конспект конспектиле- конспектилөө конспектилүү конспектисиз конспиративдүү конспиратор конспиратордук конспирация константа конституция конституциялык конструктивизм конструктор конструктордук конструкторсуз конструкция конструкциялык консулдук консульство консультант консультация консультациялык консументтер контакт контактсыз контакттуу контаминация контейнер контекст контекстсиз контексттик контексттүү контент контингент контингентсиз континент континенттик континуум контора контр... контрабанда контрабандалык контрабандист контрабас контрагент контракт контрактация контрактациясыз контрактташтыруу контракттык контракттык баа контрамарка контрапост контрапункт контраст контрастивдик лексика контрастсыз контрасттуу контрасттуулук контратака контрдаярдык контрибуция контрманёвр контролдо- контролдоо контролдук контролёр контролёрдук контроллер контролсуз контролсуздук контрреволюционер контрреволyция контрреволюциялык контрреволюциячы контрреволюциячыл контрреформа контртитул контрчалгын контужин контузия контук контукта- контукташ контуктоо контукчу контур контурдук карта конус конустук конуу конуучу конуш конушсуз конуштан- конуштандыр- конушташ конуштуу конфедерация конферансье конференц-зал конференция конфета конфискация конфискацияла- конфискациялоо конфликт конфликтология конфликттүү конфорка конформация конформациялык конформизм конхиология концентрат концентратор концентраттык концентрация концептуалдык концептуализм концепция концерн концерт концертино концертмейстер концерттик концессия концлагерь конч кончсуз кончтуу кончтуураак кончу конъюнктив конъюнктивит конъюнктура коньки коньяк конгеровые конгонн конюх конюги коньки морские конволюта конгер конгерии конгриоподобные кондор конек конек короткорылый конек степной кони коноконо конолофа коноплянка коноплянка горная коноплянка обыкновенная конорыл конорылообразные конорылые коносирфус конофимы конус конхостраки коньки контрабанда конвенция конвенциялык артыкчылык конверсия конверсиялоо конверсиялык валюта операциялары конверт конгломерат (ар түрдүү нерселердин же бөлүктөрдүн системсиз же башаламан кошундусу) конгломераттык биригишүү конденсатор кондитер кондитер азыктары кондиция (бир нерсенин шартка ылайык келиши) кондоминиум кондурма (курул.) конкуренция конкурс конок конок болуу конок кылуу конок үйү конокүй консалтинг консалтинг фирмалары консерватизм консервация консигнация консорциум конструктордук документация конструкция конструкция (түзүм) консул консулдук агент контора контрагенттик баа контракт контракты (келишими) контратип контратип сүрөт контратиптештирүү контрафакция (фирманын башка бирөөнүн товардык белгилерин пайдаланышы) контрмаданият же атаандаш маданият контролдук пакет контроллинг (ишканадагы эсеп жана көзөмөл) контроль конуу конуш конуштой конфет конфискация конформизм конфуцийчилик концентрация концентрация тобокелдиги концепция (көзкараш) концепциялык концерн конъюнктура коньюнктура конец конвейер конвенционный приоритет конвенция конверсионные валютные операции конверсия конверсия валюты конверт конвертируемая валюта конвертируемость валюты конвульсии конгломерат конгломератное объединение конденсатор кондитер кондитер сахаристых изделий кондитерские изделие кондиционирование воздуха кондицирование кондиция кондоминиум конечная продукция конечно (несомненно) конечный (в конце) конечный продукт конкретный конкурент конкурентная рыночная система конкурентная рыночная цена конкурентоспособность товара конкурентоспособный конкуренция конкурирующие товары конкурс консалтинг консалтинговые фирмы консенсуальный союз консенсус консерватизм консерватизм рабочего класса консервационно-профилактическая обработка документов консервация консигнация консолидационный бюджет консолидация консолидированный консолидированный долг консорциум конспект конституция конструктивный конструкторская документация конструкция консул консульский агент консультативная поликлиника консультационные услуги консультация юридическая контакт контактная коррекция зрения контекстное меню (ИКТ) контора контрабанда контрагентная цена контракт контракт (договор) контрактная приватизация контрактная цена контрактник контраст фотографического изображения контратип контратипирование контратипное изображение контрафакция контркультура или альтернативная культура контролер деталей и приборов контролер-кассир контроллинг контроль контроль за активами контроль статический контрольная копия кинодокумента контрольная палата контрольно-пропускной пункт контрольный лист контрольный листок контур конференция ООН по торговле и развитию конфессиональные партии конфеты конфискация конфликт конфликт интересов (для траста) конфликтная ситуация конфликтующий конформизм конфронтация конфуцианство концевой концевой выключатель концентрация концентрация капитала концентрация производства концептуальный концепция концерн концессия кончается кончай кончился конъюнктура конъюнктура рынка конь концентрация конкурентоспособность конечное суммирование конечное уравнение конечно-дифференцируемая функция конечно -разностное уравнение конечное значение конечное множество конечное объединение конечное подмножество конечное приращение конверт коньки кон- конверт конгресс кондуктор конкреттүү конкурент конкуренция конкурс конок конок үйү консервала- консерваланган консервативдүү консерватор консистенция конституция конституциялык конструкция консультация консультация бер- контакт контекст контора контракт контраст контролдо- контур конус конференция конфиденциалдуу конфликт концентрация концерт концессия концлагерь с коньки коньки теп- коньяк конкурс контрабанда контрабандист конкурентоспособности конструкция конференция конференция контаминация слова контроль конкретный конфиденциальность коньки коноо