Переводчик Translate.kg

көп

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
көп I
усиление к словам, начинающимся на кө;
көпкөк синий-синий, голубой-голубой; (о растительности) зелёный-зелёный.
көп II
1. много, множество;
көп баатырдан жоо кетет, көп чеченден доо кетет погов. у семи нянек дитя без глазу (букв. от многих богатырей враг уйдёт, от многих мудрецов тяжба уйдёт);
аш көп болсо, каада көп погов. если пищи много, (то и) церемоний много;
көптөн көп многое множество;
көптөн кийин спустя много времени;
көптө по прошествии значительного времени;
көптө барып уктады он уснул (только) по прошествии значительного времени;
сүйлөшүп отурушуп, көптө жатышты они беседовали и поздно легли;
көпкө или көпкө чейин долго, долгое время; надолго;
көпкө токтоду он надолго остановился; он задержался;
көпкө ойлонуп долго обдумывая;
ондон көп күн болду прошло больше десяти дней;
көп миңдеген многотысячный;
көп миллиондогон многомиллионный;
көбүрөөк побольше; многовато;
2. массы (народные);
көпкө түш- обращаться к массам, к обществу, к коллективу (за советом, за разрешением спора);
көп пайдасын ойло- заботиться об общественных интересах, об интересах коллектива;
акылы жок көпкөн, бир ажалы көптөн погов. глупый важничает, смерть ему от общества;
аз болсо, көптөй көрүп, ыраазы бол не обессудь на малом (букв. если мало, приняв за многое, будь доволен);
эң көп болгондо или эң көп дегенде самое большее;
аздыр-көптүр, азын-көбүн см. аз I;
көбүн эсе см. эсе.
көп-III
(деепричастие көөп)
1. вздуваться, вспухать, вспучиваться;
ичим көөп кетти
1) у меня живот вспучило;
2) шутл. мне не терпится, я лопну (напр. кто-то говорит и говорит, а я тоже хотел бы сказать);
эти көбө баштаган он начал нагуливать тело;
көпсөң - жарыларсың, толсоң - төгүлөрсүң погов. вздуешься - лопнешь, переполнишься - прольёшься;
2. перен. стать напыщенным, заносчивым; зазнаться;
өз башын өөдө баалап, көпкөн жигит возомнивший о себе и зазнавшийся парень;
көпкөн жигит көп сүйлөйт зазнавшийся парень много говорит;
жаман уул атасы өлгөндө көбөт погов. дурной сын со смертью отца начинает важничать;
көпкөн, көпкөндүн өлүмү (или жазасы) көптөн погов. он возгордился, (а) возгордившемуся смерть (или наказание) от общества;
мурдунан көпкөн задирающий нос; гордец.

көп

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
köp
çok

көп

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
көп (мол)
көп-аз
көп (чоң) көжө (норуз дама)
көп аяктуулар (зоол.)
көп баш (бот.)
көп бөлүкчөлөрдүн квант
теориясы (физ.)
көп бурчтук
көп бурчтуктардын ок шоштугу (мат.)
көп буттуулар (зоол.)
көп грандуу бурч
көп грандык (мат.)
көп жарандуулук (ук.)
көп жылдык өсүмдүк
көп жылдык тоют чөп төр (а. ч.)
көп жылдык шалы (а. ч.)
көп идиректүүлөр (зоол.)
көп каналдуу байла ныш
көп канат сымалдар
(зоол.)
көп катмарлуу жи вопись (иск.)
көп клеткалуу орга низм
көп кызматтуу түзүлүш
(комп.)
көп маанилүү функция
(мат.)
көп маанилүүлүк (поли семия)
көп мүчө (мат.)
көп мүчөнү көп мүчөгө
көбөйтүү (мат.)
көп мүчөнүн даражасы
(мат.)
көп мүчөнүн окшош мү чөлөрү (мат.)
көп мүчөнүн тамырла ры (мат.)
көп партиялуулук (ук.)
көп пландуу рельеф
(иск.)
көп процессорлуу копью тер системасы (комп.)
көп сузгучтуу экскава тор
көп сызыктуу форма
(мат.)
көп танаптуулар (зоол.)
көп түктүү курттар
(зоол.)
көп түрдүүлүк
көп фотондуу процесс тер (физ.)
көп чекиттүү линиялар
(комп.)

көп

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • долгий
 • много
 • көп

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  many ‘мэни

  көп

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  I сан. 1. Арбын, мол, аз эмес. Көп баатырдан жоо кетет, көп чеченден доо кетет (макал).
  1. 2.                  Узак мезгил, бир топ убакыт. Көпкө чейин тиктеп турду. Көпкө созулду.
  2. 3.                  Эл, көпчүлүк, масса, Бекерге кетпес түбүндө Көпкө кылган кызматым («Курманбек»).

  ¨ Көп чекит к. чекит.
  КӨП II этиш. Ачыганда, нымдалганда, жел өткөндө ж. б. учурларда заттын көтөрүлүшү, кеңейиши. Ичи көптү. Камыр көптү. Эшик сууга нымдалып, көөп калды.
  2. өт. Бой көтөрүү, өзүн жогору саноо, кыйын ойлоо. Мурдуңду бөөдө көтөрүп, Көппөгүлө, балдар-ай (Барпы).
  көпкөрү көпмө көпөс көпкөрүчүл көпөмсү- көпүрүк көпкөк көпкөлөң көпкөндүк көпөк көпөлөк көпөлөкчү көпөш көпүйө көпүрө көпүрөө көпсүн- көптө- көптөт- көптүк көптүр- көптүргү көптүрүл- көптүрмө көпчүк көпчүл көпчүлүк көпшөк көпшөктүк көп көп көп маанилүү көпчүлүк көпөлөк көптөн бери көптүк көптүк сан көпүрө көпшөк көпшөктүк көпүрө көпөс көптөтүү көптөш көп көжө көптөт- көп көп - көпкөлөңдүк көпкүлөңүрөөк көпкөндүк көпкөнчүлүк көпкүлөң көпмө көпөк көпөлөк көпөс көпсүн- көпсүнт- көпсүнүү көптө- көптөө көптүк көптүр көптүргү көптүрмө көптүрүл- көпүрө көпүрөлүү көпүрөсүз көпчүк көпчүксүз көпчүктүү көпчүл көпчүлүк көпчүлүксүз көпшөгүрөөк көпшөк көпшөктүк көп көп арыштуу көп аял алуучулук көп аялдуулук (көп күйөөлүүлүк) көп багыттуу көп добуш (плюрализм) вотуму көп жактуулук көп кырдуу адам көп партиялуулук көп сүйлөө көп түрлүү көп чекит көпмаанилүү көпөлөк көпөс бирикмелери көптөн бери көптөн кийин көпүрө көпүрө инженери көпүрө салгыч көпчүлүк көпшөк заттар (толтуруучу) көп көп бер- көп сандаган көп учурда көп эсе көпүрө көпүрө сал- көпөлөк көптүк кыл- көптүк сан көптөгөн көпчүлүк көпчүлүк учурларда көпкөнчүлүк көпөлөк көпкөлөң көп көпшөк көптүр көпүрө көпчүк көпчүлүк көпсүнүү көптө көпсүн көп түспөлдүк көптүктүн элементи көптүктүн төмөнкү чеги көптүктүн жогорку чеги көптүктөрдүн суммасы көптүккө киргизүү көп өлчөмдүү область көп мүчөнүн симметриялуулугу көп мүчөнүн кенже мүчөсү көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу көп мүчөнүн жогорку мүчөсү көп мүчөнүн дискриминанты көп мүчөнүн даражасы көп мүчөнү бөлүү көп мүчөнүн бөлүүчүлөрү көп мүчөлөрдүн эң чоң жалпы бөлүүчүсү көп мүчөлөрдүн жалпы бөлүүчүсү көп мүчөлөрдүн бөлүнүүчүлүгү көп маанилүү чыгарылыш көп грандуу бурчтун граны көп грандыктын кыры көп грандыктар көп грандыктын граны көп грандуу бурч көп бурчтуктун изоперимтетриясы көп бурчтуктун диагоналдары көп бурчтуктардын окшоштук белгилери көп бурчтук көп тараптуу кредиторлор көпөш көп деңгээлдуу драйвер көп орнотуулардын лицензиясы көп сессиялуу диск көп функционалдуу түзмөк көптүк белгилөө көптүк бөлүп алуу көп тараптуу кредиторлор көптүк белгилөө көптүк бөлүп алуу көп орнотуулардын лицензиясы көптөгөн деңгээлдеги категория жарлыктары көпкө бир катышы көп деңгээлдуу драйвер көптөгөн башкаруучулар көп агымдуу бөлүм көп мүчөлүү тренд сызыгы көп сессиялуу диск көп багыттуу цикл көп функционалдуу түзмөк көп чекиттүү сенсор