Переводчик Translate.kg

кор

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kor
hor

кор

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кор (кордук)
кор болуу
кор кыл-
кор тутуу

кор

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кор (чоктуу күл)

кор

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кор: кор-кор, кор эт-

кор

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • запас
 • фонд
 • кор

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  fund фанд

  кор

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  I зат. Очоктогу, от жаккан жердеги чок аралаш ысык күл. [Дмитрий] чычаладай кызарып кордо жаткан сом темирди.. дөшүгө коёт (Сыдыкбеков).
  КОР II сын. Кем, кемчил; азап, шор. Далайларды кор кылып, Зарланткансың замана (Токтогул). Бай-манапка кор болуп, Жалдануучу күн эмес (Осмонкул).
  КОР III: кор этүү же кор-кор этүү — уктаганда же жанталашып кыйналганда кыркыроо, коркураган үн чыгаруу. Кор этип уйкуга кетти. Пак козголду коркор этип чала жан (Аалы).

  кор

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  кор I
  1. горячая зола, зола с кусочками горящих углей;
  2. перен. трут;
  коросон оттук алганы, кой боорундай кор кармап, "чок" дедире чапканы фольк. взял он острое кресало, держа трут величиной с баранью печёнку, с треском высек (огонь);
  3. закваска (для бузы, кумыса);
  4. перен. запасы;
  тоют кору кормовые запасы, кормовой фонд;
  5. южн. скопление людей (гл. обр. во время пира или на конских состязаниях);
  алдын кор, аркасын жар тороп турган спереди его подстерегала горячая зола, сзади - обрыв; он был как между молотом и наковальней.
  кор II
  ир.
  презренный, униженный, тот, к кому или то, к чему относятся с презрением;
  кор кыл- унижать, уничижать;
  үйүнөн чыккыс кор кылып салып опозорив так, что (опозоренный) из дома не может выйти;
  кор көр- относиться с пренебрежением, пренебрежительно, презрительно.
  кор III
  подражательное слово;
  кор-кор эт- хрипеть.
  король короздонуу корректор корректура корреспондент корутундулоо коралловые сооружения кортиева перепонка кортиев орган коробка мозговая коронка зуба коротидный синус корреляция кора надпочечников корень зуба корешок нервный задний корешок нервный передний корзиночка кормидий кормилка кормление мнимое корневая нить жгутика корноухость коралловые рифы кора кора головного мозга коракоид кор кордоо коргон коргонуу коргоо коргоочу коргошун коргошун түс, карасур коридор коркок коркпоо (эр жүрөк) коргон коргошун кордо корк коркок коркоктук коркпос коркут коркуу короз короздон король кору корук корума корут коруучу коргоо коркуу коричневый коровий коростелек коридорасы корифей корсоңдоо корумдуу короңдот короолон коромжулуу корголоо корреспондент-тик мамилелер системасы коринка коростель коротать коротко коротковолосый корпусный корректность корреспондентский корчиться корчма коргошунда- коржогой коркоңдо- корогой король короолуу короюңку корсой- корукчулук корчулук корулдаш кор кор кор кора скульптура корабль коралл кораллдуу корбашы корвалол корго- коргол корголдойлор корголо- корголон- корголонуу корголоо корголоочу корголот- корголотуу корголочу корголош коргон коргон- коргонуу коргонуу түсү коргонуучу коргонуучулук коргончо коргончу коргончу- коргоо токою коргоо фондусу коргоонуу зарылдыгы коргоочу коргоочулук коргочу коргочу- коргош коргошун- коргошунда- коргошундуу коргошунсуз коргун кордебалет кордиамин кордит кордо кордо кордо- кордо- кордол- кордол- кордолуу кордон- кордон кордонуу кордонуучулук кордоо кордоочу кордоочулук кордот- кордотуу кордочу кордочу- кордош кордук кордуксуз кордукта- кордуктоо кордуктуу корек корек коренди кореференттүүлүк коржогой коржогойлук коржогоюраак коржой- коржойт- коржойтуу коржойтуш коржок коржокто- коржоктоо коржоктот- коржоктотуу коржоктош коржоң коржоңдо- коржоңдоо коржоңдот- коржоңдотуу коржоңдош корзина корзинка коридор коринфтик капитель арх. кориолис күчү корк- корк коркогой коркогойлук коркогойсуз коркогураак коркой- коркойт- коркойтуу коркок коркоктук коркоң коркоңдо- коркоңдоо коркоңдот- коркоңдотуу коркоңдош коркулда- коркулдак коркулдат- коркулдатуу коркулдаш коркулдоо коркун- коркунуч коркунучсуз коркунучтуу коркунучтуулук коркунучтуураак коркунчаак коркунчаактык коркуңкура- коркуңкуроо коркуп-үркүп коркура- коркурак коркурат- коркуратма коркуроо коркут- коркутуу коркутуучулук коркутуш коркуучу коркуш коркчу корнет коро- коробка корогой корогоюраак короз короздон- корацидий кориум короздонт- короздонуу короздонуш корой- коройт- коройтуу корок корокто- короктоо короктот- короктотуу короктош королдуу королсуз король- коромжу коромжула- коромжулат- коромжулук- коромжулуу коромжусуз коромсок коронограф короң короңдо- короңдоо короңдот- короңдотуу короңдош короо короо короо корооло- корооло короолон- короолонуу короолот- короолотуу короолош короолу короолуу короочу коросон коросон корот- коротул- коротуу коротуш корошон короюңку корпоратив сайттары корпоративдик корпорация корпус корпускула корпускула-толкун экилтиктүүлүгү корпускулалык корпустук живопись корразия корректор корректордук корректорсуз корректура корреляция корресондент корреспонденция коррозия коррупция корс корс корсаж корсар корсет корсой- корсойт- корсоңдо- корсоңдоо корсоңдот- корсоңдотуу корсоңдош корстон корсулда- корсулдак корсулдат- корсулдатуу корсулдаш корсулдоо корсун- корсунт- корсунтуу корсунуу корсунуш корт кортеж кортеж кортизон- кортик корто кортогой кортогойлук кортой- кортолук кортоң кортоңдо- кортоңдоо кортоңдот- кортоңдотуу кортоңдош кортуй- кортуйт- кортуйтуу кортук кортулда- кору- корук корукчу корукчулук корулда- корулдат- корулдатуу корулдоо корум корумда- корумдал- корумдат- корумдатуу корумдаш корумдоо корумдуу корумсуз корумчу кызыл күзөн корун- корунгансы корунгуч корунд корунт- корунттуу корунуу корунчаак коруп калуу корут- корут корутку корутунду корутундула- корутундулат- корутундулоо корутуу коруу коруучу коруучулук коручу коруш корчой- корчоңдо корчоңдоо корчу корчулук корюшка сымалдар короткопалые дрозды короткокрыл большой корбикулы корюшковидные короткоусые круглошовные короткоусые прямошовные короткохвост короткохвостка корофииды корсак коршун болотный коршун камышовый корбулы коршуны корова-зебу корольковые коромысла коронадо коростель болотный коровы зебувидные короеды корова морская корова стеллерова коровки божьи коро корова-ватусси корнерот корнежилы корненожки кордилофора каспийская кориандровый семеед коридалы корине корифелла корифеновые коркуль корнеголовые корнееды корационовые кораллы шестилучевые кораллы солнечные кораллы четырехлучевые кораллы роговые кораллы каменистые кораллы корковые кораллы мадрепоровые кораллы мягкие коралл грибовидный коралловые полипы кораллы восьмилучевые корабельный червь кораблики корутунду кор корго корголбогон шаар (укукта) корголдоо коргонуу коргонуу пункуту коргоо коргоо мерчемдөөсүнүн ачыктыгы кордоо коридор коркок коркунуч коркунучсуз коркунучтуу коркутуп-үркүтүү коркуу короз короо короо-жайга танапташ участок корпоративдик активдер корпоративдик карт корпоративизм корпорация корпорация (акционердик коом) корпорация кылмышы корпорация түзүү корпорациялык башкаруу корреспондент банк корреспондент эсеби корреспонденттик мамилелер коррупция коррупцияланган кызматчылар корук коруктар корукча корутунду жоболор кора корабль коренастый коренной коренные народы корень корень (грам.) корень (основа) корень (причина) корешок корзина корзина валют корзина с цветами коридор коричневый корка корм кормит кормить кормоуборочная и зерноуборочная техника коробка корова корона коронный разряд короткий коротко короткое замыкание короче шаг корпоративизм корпоративная карта корпоративное преступление корпоративное управление корпоративные активы корпоратизация управления корпорация корпорация закрытого и открытого типа корректировка коррекция коррекция бровей корреспондент корреспондентские отношения корреспондентский счет корреспонденция коррозия коррумпированные работники коррупция коряга короо корунуктуу жазуучусу кор корго- корго(н)- коргон коргонуу коргоо коргоосуз коргоочу коргошун кордо- кордогон кордоо кордук кореялык кореялык корзина коридор корк- коркок коркоктук коркулда- коркулдак коркунуч коркунуч туудур- коркунучка дуушар кыл- коркунучтуу коркунучтуу нерсе коркут- коркуу коробка короз королдук королева король короо корреспонденция коррупция корс корстон корутунду корутундуга кел- корутундула- коронация коррупция корогой корутундулат коркогой корутундула корут корутунду коржоңдоо корчоңдо коржоюу корчой корчоңдоо корсоңдо корсоюу коруш корчоюу коройт корреспондент корреспонденция коркой корутундулоо коруу корстон корот короюу кору кортоңдо корпус корректор корректура корс корсет корунт корунуу корунчаак корун корумдат корумдоо корумда корулдат корулдоо корум корулда корукчу корук кортоңдоо кортоң корто кортогой кортик король корсулда корсулдак корсулдоо корсунт корсунтуу корсой короолу короочу короолош короо корооло коркунуч коркунучсуз коркунучтуу коркунчаак коркура коркурат коркуроо коркут коркуу коро коро3 короздон короздонуу корой коркок короңдоо короң короңдо коромжусуз коромжула коромжу коркоктук коркулда коркулдак коркулдат коркулдоо кордол кордолуу кордоо кордот кордук кордукта кордуктуу коржогой коржой коржоңдо корзина коридор корифей корк коргол корголо корголот коргон кордо коргоо коргош коргошун корбашы корго кор корни многочлена корни кубического уравнения корни квадратного уравнения корень простой корень приближенный корень посторонний корень однократный корень мнимый корень кубический корень квадратный корень из единицы корень вещественный корень арифметический корреспонденттик мамилелер системасы корпоративдик банктык төлөм карты корреспонденттик эсеп корпоративдик башкаруу көз карашынан олуттуу таасир этүү корреспондентский счет корпоративная банковская платежная карта коргонгон коргоо коргоо коргоо коркунуч корневой элемент коридор колебания короткое тире корпорация Майкрософт корпоративная лицензия корневой ЦС короткое тире корневой элемент корзина корневой каталог корневая папка коромысло корреспондент -тик мамилелер системасы корреспонденттик мамилелер системасы корпоративдик банктык төлөм карты корреспонденттик эсеп корпоративдик башкаруу көз карашынан олуттуу таасир этүү корум коргоо коргоо коргоо файлы коргоо деңгээли корголгон көрүү коркунуч коркунучтуу чекит корресподенттик каттоо жазуусу кореялык вона коргоочу короткошеий короткошёрстый кореец корейка корейцы коровник коровница корма кордон кордонный коревой корм кора корабельный кораблевождение кораблекрушение кораблестроение кораблестроитель кораблестроительный кораблик корабль коралл кореянка корж коралловый корвет корда кордебалет коренастый корениться коренник коренной корень коренья корешок коржик корзина корзинка коридор коридорный корить корифей корица короткометражный корка корковый кормилец кормилица кормило кормить корнишон кормиться кормление кормовой кормодобывание кормоприготовление кормушка кормчий кормёжка корнать корневидный коротконогий корневище корневой корнеед корненожка корнеплод корнерезка корнет корноухий короб коробейник коронация коробить коробиться коробка коробок коробочка корова короткофокусный коровка корчага коровяк короед королева королевич королевна королевский королевство король королёк коромысло корона коронка коронный коронование коронованный короновать короноваться короста короткий коротковолновый короткохвостовый коротыш коротышка короче корочка корпеть корпия корпоративный корпорация корпус корректив корректирование корректировать корректировщик корректный корректор корректорский корректура корректурный коррекция коррелятивный корреляты корреляция корреспондент корреспонденция корреспондировать коррозийный коррозия коррупция корсаж корсак корсар корсет корт кортеж кортик корточки корунд корчевание корчевать корчи корчить коршун корыстный корыстолюбивый корыстолюбие корысть корыто корытце корь корьё корюшка корявый коряга коряк коряки корякский корёжить корёжиться коркой- кортогой кортой- корлук кордоо коркойт- корабль кордоочул корло- коргон коргонуу кор корбашы корбашылык корго- коргол корголо- корголон- корголонуу кордот- коркогой коркуш- корголот- корголош- коргоо коргоол коргош- коргошум коргошун коргул коргун коржойт- кордо кордол- кордолуу кордон кордук кордуктуу корек коржой- коржоң коржоңдо- коржоңдот- коржоңдош- корзинка коридор корк коркок коркоктук коркор корку коркулда- коркулдак коркулдат- коркун- коркунуч коркунучтуу коркунчаак коркунчу короздон- короздонуу коркунчулуу коркура- коркурат- коркуратма коркут- коркуттур- коркутуу коркуу коркуңкура- корут- коро- короз короздо- корой- коройт- корок корокто- коромжу коромжула- коромжулук короо кортуй- корутунду корооло- короолош короолу короочу коросон корот- коротул- короң короңдо- короңдот- корошон корпо корпус корректор корректура корреспондент корреспонденция корс корсоңдо- корсоңдош- корстон корсулда- корсулдак корсулдоо корсун- корсунт- корт корто кортоң кортоңдо- кортук кору- корутундула- корутуу коруу корук корукчу корулда- корулдат- корум корумда- корумдаш- корун- корунгансы- корунгуч корустон коруш королева коркунуч коркунучтуу коркутуу коркуу короз