Переводчик Translate.kg

корни кубического уравнения

Математикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү (ru-ky)
кубдук теңдеменин тамырлары (кубдук теңдемени барабардыкка айландыруучу сандар)
корни кубического уравнения