Переводчик Translate.kg

көтөр

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Мурунку ордунан өйдөлөтүү, жогоруга чыгаруу, колго алуу. Калк жабыла кетмен, күрөктөрүн көтөрдү (Убукеев). Туу көтөргөн элди ырдайлы, Асты токто дебечи (Маликов).
  1. 2.                  Көтөрмөлөө, колдоо, өстүрүү, жогорулатуу. [Чоголоев] жаштарды көтөрүп жатат. Мунун баары жакшы иш (Каимов). Тарбиялап көтөрдүң Кедей менен жакырды (Барпы).
  2. 3.                  Куруу, тургузуу, тигүү (дубалды, боз үйдү ж. б.). Көтөрүп койгон үйү жок, Көрүшүп келген бийи жок («Эр Табылды»). Бул дубалды ким көтөргөн? (Турусбеков).
  3. 4.                  Ишке, кызматка, бийликке коюу, дайындоо. Алты миң түтүн кыргызга Хан көтөрүп коёюн («Эр Табылды»).
  4. 5.                  Бийиктетүү, катуулатуу (мис., үндү, дабышты). Салык ишенимдүүлүк менен үнүн көтөрө сүйлөдү (Каимов). Нагыз элдик обонго салып, кайруусун бийигирээк көтөрөт (Сыдыкбеков).
  5. 6.                  Чыдоо, моюн сунуу, көнүү. Эркелесем эркелигим көтөргөн, Меңин энем кагылайын кыргыз эл (Үмөталиев).
  6. 7.                  Ичип жиберүү (ичкиликти)! Кана, жеңиштен кийин таттуу көрүшүү үчүн ушул ачуу аракты көтөрөлүк (Сыдыкбеков).

¨ Баш көтөрүү к. баш. Бой көтөрүү к. бой. Көөдөнүн көтөрүү к. көөдөн. Мурдун көтөрүү к. мурун I. Сиркеси суу көтөрбөө — чыртылдоо, кыртышы сүйбөө, эч нерсени жактырбоо. Көкүрөгүн көтөрүү к. көкүрөк. Түп көтөрө — жабыла, жапырт, баары тең. Түп көтөрө эл-журттун, Баарын чогуу жыйнады («Эр Төштүк»). Бүгүн таң азандан тартып эле бүткүл Ак-Буура бою түп көтөрө ордунан турду (Абдукаримов).
көтөрүңку көтөрүлүш көтөрүлүү 1 көтөрүлүү 2 көтөрүү көтөр- көтөрүлүш көтөрүлт- көтөрүлтүш- көтөрмө көтөрмөлө- көтөр- көтөргүс көтөргүч көтөрмөлөө көтөрмөлөө көтөрмөлөөчү- көтөрмөлөчү көтөрмөлөчү көтөрмөлөчү- көтөрмөлүү көтөрт- көтөртүү көтөртүш көтөрүл- көтөрүлт- көтөрүлүү көтөрүлүш көтөрүм көтөрүм көтөрүмдүрөөк көтөрүмдүү көтөрүмдүүлүк көтөрүмсүз көтөрүнчөк көтөрүңкү көтөрүңкүрөөк көтөрүү көтөрүүчү көтөрүш көтөрүш- көтөрчү көтөрчү- көтөргүч конструкция көтөрмө көтөрмө келишим көтөрмө макулдашма көтөрүлгөн (кошулган) баа көтөрүлгөн тарап көтөрүлүш көтөрүм көтөрүмдүү көтөрүп баруу көтөрүү көтөрүүчү көтөрүүчү транспорттук жана курулуш машинелеринин айдоочусу көтөр- көтөр(үл)үү көтөрүл- көтөрүлүү көтөрүлүш көтөрүлүш чыгар- көтөрүлүшчү көтөрүү көтөрүш көтөрүңкү көтөрмөлөө көтөрт көтөрүл көтөрүлүш көтөрүм көтөрмөлө көтөрмө көтөргүч көтөр көтөрмөчү көтөрөм көтөрүү көтөргүс көтөргүч көтөрө көтөрмөлүү көтөрүл- көтөрүлүү көтөрүм көтөрүмдүү көтөрүмчөк көтөрүмчүл көтөрүңкү көтөрүш көтөрмө көтөрмөлө- көтөрмөлөө көтөрт-