Переводчик Translate.kg

котор

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Алмаштыруу, ордуна башканы коюу. Атым баспай калганда, Ат которуп бергиле («Курманбек»). Айда, темин, теминим, Котор аттын кээ бирин (Осмонов).
  1. 2.                  Башка жакка, орунга жиберүү, коюу, көчүрүү. Силерди мугалимдер институтуна которолу деген ой бар (Бейшеналиев).
  2. 3.                  Оодаруу. Кийизди улам бир бетине которуп жая берди («Ала-Тоо»).
  3. 4.                  Белгилүү бир тилдеги текстти, оозеки речти башка тилдин каражаты менен берүү, бир тилдегини башка тилдеги айтылышына айландыруу. Укмуштуудай кооз мунун айткандары, Өз тилдерине которду бүткүл элдин баары (Шүкүрбеков).

котор

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
переведи
которуу системасы которуштур которуштуруу которуш которуу котормо котормочу которт которул котор которуу таблицасы которуу (көчүрүү) блогу которуу (жылдыруу) которуу вектору вектор которулма депозиттер которуштуруу которулма депозиттер которгуч которуу колдонмосу который котормочу которун- которуу которуш котормо котор- которт- котортуу которул- которулуш которуштур- которуштуруу котормо котормочу которуу который которуучу котор- котормо котормосуз котормочу котормочулук которт- котортуу которулуу кубулушу которуу которуучу которуш которуштур- которуштуруу которуштуруу файлы которушуу которчу которчу- которуу (акчаны) котор котормо котормо жердетүү котормочу которулбас которуу который (по счету) котормочу котор- котормо которулуу которуу