Переводчик Translate.kg

козго

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этши. 1. Кыймылдатуу, ордунан копшоо, копшолтуу, бир жайдан экинчи жайга жылдыруу. Ордунан козго. [Аял].. бутун козгоп коюп,.. чаканы көрсөтө үйлөдү (Сыдыкбеков). Өз денемди араң козгоп жүрөмүн (Аалы).
  1. 2.                  Эске салуу, жаңыртуу, элестетүү, кайрадан чыгаруу. Боздодуң, апа боздодуң, кайгымды кайра козгодуң (Токтогул). Кудаке бузук болбосо, Ким козгойт эле бул ишти («Олжобай менен Кишимжан»). Кызый-кызый Виктор өткөн күндөрүнөн да козгоду (Сыдыкбеков). Башынан өткөн заманын Козгоп турду эр Бакай («Манас»).
  2. 3.                  Козутуу, ээликтирүү. Делебени козгогон шаар багынын музыкасы ойнолду (Баялинов).
козголоңдуу козголоңчу козгоо козгот козгош козголоң козгол козго козголоң козголоңчу козголуш козго- козгол- козголгусуз козголмо козголо- козголоңчул козголт- козголтуу козголуу козгоо козгош козголоң чыгаруу козголоңчу козголуу козго- козгол- козголгус козголмо козголо- козголоң козголоңдуу козголоңсуз козголоңчу козголоңчул козголт- козголтуу козголуу козголуш козгоо козгоочу козгот- козгочу козгош козгогуч (дүүлүктүргүч) козголбос мүлк козголуу козголууну жөндөө козгоо козгоо (бирөөлөрдүн укугун) козготкуч козго- козголгон козголоң козголоң чыгар- козголоңчу