Переводчик Translate.kg

Кредитор

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү (2005-ж.) (ky-k
КРЕДИТОР (лат. creditor – карыз берүүчү) – 1) жарандык укукта башка тараптан – карызкордон кандайдыр бир аракетти жасоону (мүлк берүүнү, жумуш жасоону, акча төлөөнү ж. б.) же кандайдыр бир аракетти токтотууну талап кылууга укугу бар өзара милдеттенменин бир тарабы; 2) тар мааниде – бир тарапка (карыз алуучуга) кайырып берүү жана акы төлөө шарты менен акча каражатын (кредит) бере турган кредиттик келишимдин бир тарабы.

кредитор

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кредитор

кредитор

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
кредитор

кредитор

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
 • кредитор
 • насыя берүүчү
 • Кредитор

  Кыргызча-орусча юридикалык терминдер сөздүгү (ky-ru)
  Кредитор

  Кредитор

  Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
  Кредитор

  Кредитор

  Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
  КРЕДИТОР (лат. creditor – карыз берүүчү) – 1) жарандык укукта башка тараптан – карызкордон кандайдыр бир аракетти жасоону (мүлк берүүнү, жумуш жасоону, акча төлөөнү ж. б.) же кандайдыр бир аракетти токтотууну талап кылууга укугу бар өзара милдеттенменин бир тарабы; 2) тар мааниде – бир тарапка (карыз алуучуга) кайырып берүү жана акы төлөө шарты менен акча каражатын (кредит) бере турган кредиттик келишимдин бир тарабы.

  кредитор

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  зат. Акчаны же товарды бирөөгө карызга берүүчү адам же мекеме.

  кредитор

  Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ky-ru)
  Кредитор (Creditor) —Кредитор – 1) это сторона, которая имеет право требовать от другой стороны (должника) исполнения его обязательств: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. 2) сторона договора, обязующаяся предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором.  

  кредитор

  Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ru-ky)
  Кредитор (Creditor) —Кредитор – 1) бул бир тарап экинчи тараптан (карызгерден) анын милдеттенмелеринин аткарылышын: мүлктү өткөрүп берүүнү, ишти аткарууну, акчаны төлөөнү ж.б. талап кылуу укугу. 2) карыз алуучуга келишимде каралган өлчөмдө жана шарттарда акча каражаттарын (кредитти) берүүгөмилдеттенген тарап.

  кредитор

  КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
  Creditor

  кредитор

  Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
  м.
  кредитор (акчаны же товарды бирөөгө карызга, кредитке берүүчү адам же мекеме).

  кредитор

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  кредитор.

  Кредитор

  Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
  1. насыя берүүчү;
  2. кредитор

  кредитор

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
  kreditor
  alacaklı

  кредитор

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
  kreditör.
  кредиторский кредитор кредитордук кредитор кредитор бересеси кредитор кредиторская задолженность кредитор кредитордук карыз кредитор кредиторская задолженность кредитор кредитордук карыз кредитор кредитор кредитор кредитор кредитор