Переводчик Translate.kg

күбө

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күбө (мите)

күбө

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күбө (кепил)
күбө болуу
күбөнаама

күбө

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
свидетель

КҮБӨ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КҮБӨ — топоним. Көкөтөйдүн ашына чакырылган дугул элинин жери. «Күн чыгыш Күбө жери бар, Күлдү дугул эли бар» (Сагымбай Орозбаков, 3. 99).

КҮБӨ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КҮБӨ — жоого кийилүүчү ок өтпөс сырт кийим. К. баалуу сырт кийим катары да айтылат. К-нүн эпосто ак күбө, көк күбө, кыл күбө, күбө тон деген түрлөрү жолугат: «Ак күбө тонду кийгени, Аккула атка мингени». Көкөтөйдүн ашында Манас менен эр сайышка чыкканда Коңурбай «Темир тондун тышынан Көк күбө чопкут жамынып» (Сагымбай Орозбаков, 3. 236) чыкканы айтылат.

күбө

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
moth мос

Күбө

Кыргызча-орусча юридикалык терминдер сөздүгү (ky-ru)
Свидетель

күбө

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Жүнгө, жүндөн жасалган буюмдарга, кийим-кечеге, данга ж. б. зыян келтирүүчү көпөлөк курту жана анын көпөлөгү. Терини күбөдөн сактоо үчүн ящикке салынат да, арасына нафталини бар баштыкчалар кошо салынат («Айыл чарба»).
КҮБӨ II зат. 1. Окуяны, болгон ишти ж. б. өз көзү менен көргөн, билген, бир нерсенин аныктыгын же төгүндүгүн далилдей ала турган адам. Карыя чын айтат, чындыгына мен да күбө болоюн (Жантөшев).
2. Өзүнө белгилүү иштер, фактылар боюнча айтып берүү, далилдөө үчүн сотко чакырылып келинген адам.
КҮБӨ III зат. Эпостук чыгармаларда: ок өтпөс жоо кийими. Ак күбөнү жамынып, Атышар жоого камынып («Манас»). Этеги жайык көк күбө, Эр Коңурбай ушу дөө («Манас»).

күбө

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
күбө I
моль.
күбө II
ир.
свидетель;
калптын күбөсү - өлүк погов. свидетель лжи - мёртвый (лжец предпочитает ссылаться на умерших);
күбө бол- или күбө өт- давать свидетельские показания; выступать свидетелем;
күбө сал- призывать в свидетели; выставлять свидетелем;
күбө карма- представить в качестве доказательства;
бетинин тагын күбө кармап представив в качестве доказательства синяки на лице (от побоев);
тилиңе тишиң күбө болсун! смотри, запомни свои слова!; после не отказывайся от своих слов (букв. пусть твои зубы будут свидетелем твоего языка) !;
куп эмесе, болуптур, тилиңе тишиң күбөдүр стих. хорошо, коли так, ладно, потом не отказывайся от своих слов;
кудай күбө! бог свидетель!;
бул жакшылык кылганың өз башыңа күбөдүр за это твоё доброе дело тебе воздастся.
күбө III
(или ак күбө или көк күбө или кыл күбө или күбө тон) панцирь или непроницаемый для стрелы халат (боевое одеяние эпического богатыря);
ок өтпөгөн болумдуу көк күбөнү кийгизди фольк. надел на него непроницаемый для стрелы синий күбө;
этеги жайык көк күбө, ок өтпөгөн бек күбө фольк. широкополый синий күбө, для стрел непроницаемый синий күбө;
көк күбө соот бөктөрүп, көк найзаны көтөрүп фольк. приторочив синий күбө, взяв в руку синее копьё.

күбө

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kübö
şahit, tanık

Күбө

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү (2005-ж.) (ky-k
КҮБӨ – талаш-тартышты чечүү үчүн мааниси бар же иш боюнча аныкталуучу маалыматтар менен жагдайлар белгилүү болгон жак. Жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, шек саналуучулардын, айыпталуучулардын ишке катышып жаткандыгына карабастан, мындай адамдар К. катарында суракка алынышы мүмкүн. К. катары чакырылган адам сотко келүүгө жана чын көрсөтмөлөрдү берүүгө милдеттүү. Эгер ал оорусуна, улгайгандыгына, майыптыгына же дагы башка негиздүү себептерге байланыштуу соттун чакыруусу боюнча келе албаса, К. өзүнүн турган жеринде сот тарабынан суракка алынышы мүмкүн.
күбө күбө күбөк күбөксүз күбөктүү күбөлө- күбөлөн- күбөлөндүр- күбөлөндүрүү күбөлөө күбөлүк күбөлүү күбөлүүлүк күбө күбө далилдер күбө-калыс күбөлөндүрүлгөн күбөлөндүрүлгөн көчүрмө күбөлөндүрүү күбөлөндүрүү мөөнөтү күбөлүк күбөлөндүрмө күбө күбө бол- күбөлүк күбөлөндүрт күбөлөндүрүү күбөлүк күбөнама күбөк күбөлө күбөлөндүр күбө күбөлүк күбөнаама күбө күбөк күбөлө- күбөлөгөнсү- күбөлөгөнсүш- күбөлөн- күбөлөндүр- күбөлөндүрүү күбөлүү күбөлүк күбө күбөлөө күбөлүк