Переводчик Translate.kg

КҮБӨК

Кыргыздын кол өнөрчүлүгү (ky-ky)
«Эңкейсең эрке чайпалган, Күбөгүңдү сагындым» (Аалы). Бул — зер буюму. Күбөктүн узундугу 80 см болот. Мунун эки өрүм чачка тагыла турган эки бөлүктөн зер шөкөттөрү бар. Анын ар биринде аралары мончоктолгон тоголок күмүш чыйрак жиптерден турган чаян түйүштөрү тизмектешет. Конус формасындагы себет түшкөн сөйкө сыяктуу эки күбөктүн узуну 7,5—8 см, дм 7,5 келет. Бул күбөктүн жалпы көркөмдүгүн арттырып турат. Мунун башында чөйчөкчөлөнгөн көлөмдүү (4 см, дм — 12 см) ичине чыйрак чыйратылган, сыртында кызылдан (60 тал, узундугу 12 см), ичинде 60—80 тал узундугу 24 см төкмө чачыктары болот. Аны жибектен да, жүндөн да, кебезден да ийрип чыйратып алат.
      Күбөккө түшкөн оюм-чийимдер азем буюмдарына (жасалгаларына) түшкөн кооздуктардан анча айырмаланбайт. Күбөктүн жиптери, канатындагы оюм-чийимдер бирдей окшоштукта болот. Күбөктүн жиптери кызыл да, сары да, жашыл да, кара да болушу мүмкүн. Буюмду Талас, Кетмен-Төбө, Жаңы-Жол, Ала-Бука, Чаткал тарапта жашаган элдер арбын колдонушат.

КҮБӨК

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КҮБӨК — атайын таш капкан. Ал суусар, кундуз, суур жана башкалар жаныбарларга коюлган. К-түн оозу кууш, түп жагы кеңири болуп, терең чуңкур формада, башкача айтканда жаныбар ичине кирип кайра чыга албай калгандай жасалган. Эпосто: «Жал куйругу түпөктөй, Тумшугуна карасаң Суурга койгон күбөктөй» (Сагымбай Орозбаков, 3. 127),— деп Бокмурундун Мааникери, «Суусарга койгон күбөктөй» (Сагымбай Орозбаков, 2. 319),— деп Алмамбеттин Сараласы сүрөттөлөт. Кооздук үчүн аялдар тагынуучу алтын, күмүштөн кооздолуп жасалган майда-майда желбирөөчтөрдөн турган жасалга да К. делет.

күбөк

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Кооздук үчүн тагынуучу алтын, күмүштөн кооздоп жасалган майда-майда желбирөөчтуү жасалга. Алтын, күмүш аралаш Алкымга таккан күбөгү (Токтогул). Күлүк ат салып калыңга, Күбөк боолуу куш берип (Үсөнбаев).

күбөк

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
1. отдельные мелкие металлические украшения, из которых состоит желбүрөөч (см.);
алтын, күмүш аралаш алкымга таккан күбөгү фольк. на шее у неё висят украшения из золота вперемешку с серебром;
жипке тизген күбөктөй тизилип нанизываясь, будто украшения на нитку;
күбөк боолуу куш сокол с путлищами, украшенными подвесками;
2. капкан на куницу;
күбөк кой- или күбөк сал- ставить капкан на куницу;
тумшугу суусарга койгон кубөктөй морда (коня) с горбиной (букв. подобна капкану, поставленному на куницу).

күбөк

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күбөк, күбөгү, күбөккө
күбөк күбөк күбөк күбөксүз күбөктүү