Переводчик Translate.kg

күл

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
I. ash эш

күл

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Заттын күйүп бүткөндөн кийинки калдыгы. [Бүбүш] кемегедеги күлдү оодарыштырды, бирок от тапканы жок («Ала-Тоо»).
¨ Күлү додо болбоо — бир жерге байыр албоо, турук албай көчүп жүрүү. Күйбөгөн жери күл болуу — чычалоо, ыза болуу, жаны ачуу, жаны кашаюу. Назгүлдүн сөзүн укканда, Шариптин күйбөгөн жери күл болду (Бейшеналиев). Күл ала болуу — боз ала болуу, ындыны өчүү, шагы сынуу. Жанатадан бери сүйүнгөнүмдү кара, күл ала болуп сумсайганымды кара (Байтемиров). Силердин күл алаңарга калтырды го түбөлүк (Сыдыкбеков). Күл азык к. азык.
КҮЛ II зат. Карт-карт болуп жунун жыдытып жиберүүчү койлордун тери оорусу.
КҮЛ III туурасы: гүл.
КҮЛ IV этиш. Каткыруу, кыткылыктоо. Азамат болсоң, жаш балдар, Жаман ишке күлбөгүн (Токтогул). Насип баягы Каныш энени үнүнөн тааныды да, күлүп жиберди (Таштемиров).

күл

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kül
kül

күл

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
gül.

күл

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kül.

күл

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
зола

күл

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
күл I
то же, что гүл 1.
күл II
зола, пепел;
күл чыгарган (букв. рассыпание или рассыпатель золы)
1) южн. этн. одна из свадебных игр, когда в общей борьбе победивший мазал побеждённому лицо мукой, смешанной с золой;
2) перен. вносящий раздоры, ссоры; тот, кто расстраивает уже наладившееся было дело;
3) перен. ребёнок (гл. обр. маленький мальчик);
күл чыгар-
1) выносить золу;
2) быть в чьём-л. услужении по дому, выполняя домашнюю работу;
кызмат кылып жүрдү эле, күл чыгарып, от жагып фольк. он был в услужении, выполняя домашнюю работу (букв. выносил золу и разводил огонь);
күл чыгарт-
1) заставить выносить золу;
2) заставить делать домашнюю работу;
күлүн көккө сапырды он его разгромил, изничтожил;
оту менен кирип, күлү менен чыгып (или казаны менен кайнап, күлү менен чыгып), бай-манаптын колунда жүрдү он батрачил у баев и манапов, отдавая все свои силы;
бир жерге күл төк- жить вместе и в согласии (букв, золу сыпать в одно место);
бир жерге күл төккөнүбүз жакшы го а ведь лучше бы нам жить вместе и в согласии;
күл ала бол-
1) (о женщинах) делать всё время чёрную работу по дому; возиться по хозяйству;
ал бечара; күл ала болуп; кемегесинин башынан чыкпайт она, бедняжка, всё время возится по хозяйству, не отходя от очага;
2) быть в загоне, в унижении;
күл ала кыл- унизить, осрамить;
күл-күл болуп кал- быть разбитым вдребезги; быть разодранным на куски;
күйбөгөн жери күл болду см. күй- IV.
күл III
күл азык то же, что күлазык;
күл куржун перемётная сума для күлазык'а (см.).
күл- IV
смеяться;
мага күлөт или менден күлөт он надо мной смеётся;
Аскар карындашына күлдү Аскар посмеялся над своей сестрёнкой;
жыртык тешикке күлөт погов. рвань над дыркой смеётся;
мыйыгынан күлдү он усмехнулся себе в ус;
көзүнөн күлдү в его глазах появилась усмешка;
каткырып күл- хохотать;
ичинен күл- смеяться про себя; смеяться в кулак;
боорун тырмап күл- или боору катып күл- покатываться со смеху;
боору эзилгенче күл- или ичегиси эзилгенче күл- умирать со смеху;
күлгөндүн билгени бар погов. кто усмехается, тот (что-то) знает.

күл

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күл (оттуку)
күл ала болуу
күл чачар

күл

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күл (оору)

күл

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күл: күл азык, күл куржун
күлгүн түс күлдүрөө күлүмсүрөө күлүү күлтүк күл күл- күлүмсүрөө күлкү күлкүлүү күлүү күлүш күлдү күлпөң күлкүчүл күлдүргүч күлдүрө күлдүрөө күлдүрөт күлкү күлкүлүү күлчөтай күлчө күлүңдө күлүстөн күлүмчү күлүмсүрөт күлүмдө күлүмсүрө күлүмсүрөө күлүм: күлүктүк күлүк күлтүңдөө күлтүң күлтүңдө күлтүк күлпөт күлтүй күлмүңдө күлө күлкүчү күлапса күлгүн күлдө күлдөтүү күлдүр күл күлчатай күлөв күлжүй- күлөө күлөөгөч күлен күлдүрмамай күлдүрт күлөлүү күлжара күлүңдөш- күлдүрттө- күлүңкөз күлүч күлдөт- күлдөтүү күлдү күлдүй- күлазык күлапса күлбак күлбөс күлбото күлгаакы күлгүз- күлгүл күлгүн күлдө- күлдөө күлдөн- күлдөндүр- күлдөнүш- күлдөнт- күлдүү күлдүүлүк күлдүйт- күлдүр күлдүргүч күлдүрө- күлдүрөөч күлдүрөт- күлдүрлө- күлдүрлөт- күлө күлүңдөт- күлүк күлүктүк күлүмдө- күлүмкөз күлүмсүрө- күлүмсүрөө күлүмсүрөт- күлүмсүрөш күлүмчү күлүн- күлүнүш- күлүс күлүстөн күлүң күлүңдө- күлүңдөө күлүш күлк күлкайыр күлкан күлкү күлкүлдө- күлкүлүү күлкүчү күлкүчүл күлмөксөн күлмүндө- күлпөт күлпөң күлтүбаатыр күлтүй- күлтүк күлтүлдө- күлчө күлчөтай күлүү күл күл азык күл түстүү күлчө күлкү күлкүлүү күлүмсүрөө күл күл күлдүр күлдүрүүчү күлүмсүрө күлүш күл күлбетон күлблок күлүү күлкү күлүңдөө күлдөө күл күлгүндөн- күлдүргү күлтүксүз күлчөтайлак күл күл күл күл - күлүп-жайнап күлапса күлбото күлбөс күлбурак күлгаакы күлгүз- күлгүн күлгүндөн- күлгүндөнүү күлгүс күлдү күлдүй- күлдүйт- күлдүйтүү күлдүр- күлдүр күлдүргү күлдүргүч күлдүргүчтүк күлдүрлө- күлдүрлөө күлдүрө- күлдүрөө күлдүрөөч күлдүрөт- күлдүрөтүү күлдүрт- күлдүрт күлдүрттө- күлдүрттөт- күлдүрттөтүү күлдүү күлжүй күлкан күлкү күлкүлдө- күлкүлдөө күлкүлүү күлкүсү чыгуу күлкүсүз күлкүчү күлкүчүл күлмүң күлмүңдө- күлмүңдөө күлмүңдөт- күлмүңдөтүү күлмүңдөш күлө күлөлүү күлөөгөч күлпөт күлтүй- күлтүйт- күлтүйтүү күлтүйүңкү күлтүк күлтүксүз күлтүлдө- күлтүң күлтүңдө- күлтүңдөө күлтүңдөт- күлтүңдөтүү күлтүңдөш күлү күлүк күлүктүк күлүмсүрө- күлүмсүрөө күлүмсүрөш күлүмчү күлүн- күлүн көккө сапыруу күлүң күлүңдө- күлүңдөө күлүңдөт- күлүңдөтүү күлүңдөш- күлүңдөшүү күлүп-жайнап күлүстөн күлүш күлчө күлчөтай күлбото күлмайда күлтүк