Переводчик Translate.kg

күлдүр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күлдүр: күлдүр-күлдүр,
күлдүр-шалдыр
күлдүр мамай

КҮЛДҮР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КҮЛДҮР — эпизоддук кейипкер. Маңгул баатыры, Күнөс балбандын агасы. Жакып, Чыйырды, Бакдөөлөт үчөө түш көрүп өткөргөн түлөөгө чакырылат. Манас маңгулдарды Нескарадан куткарып калганда он төрттөгү уулу Чаганбайды Манаска жолдош кылып берет. Алтайдан Анжиянга көчүү тууралуу кеңешке катышат (Сагымбай Орозбаков, 1. 60, 231 — 232, 250). Башка учурларда Чалыбайдын атасы экендиги гана айтылат (Сагымбай Орозбаков, 2. 39, 93, 144, 149, 180, 419; 3. 48, 165; 4. 43, 52).

күлдүр

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I күл этишинин аркылуу мамилеси.
КҮЛДҮР II туур. Нерсенин калдыр-кулдур эткендей туюк дабышын билдирүүчү сөз. Паровоз така-така, күлдүр-күлдүр, Тынымсыз кетип барат күндүр-түндүр (Абдыраманов). Ой трактор! Күлдүр-шалдыр, Чөгөрө сал, терең алдыр (Элебаев).

күлдүр

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
күлдүр I
грохот;
күлдүр мамай или күлдүр мамай мылтык (в эпосе) огромное (букв. грохающее) ружьё;
күлдүр мамай мылтыкты күлдүрөтө атыптыр фольк. из огромного ружья он с грохотом выстрелил;
күлдүр-шалдыр см. шалдыр.
күлдүр- II
понуд. от күл- IV
смешить;
душманымды күлдүрдүң, ошонуң жакшы кеп беле? фольк. ты рассмешил (т.е. обрадовал) моего врага, разве это хорошо?
өлгөндү күлдүргөн такой, который даже мёртвого рассмешит.

күлдүр

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
güldür.
күлдүргү күлдүр- күлдүр күлдүргү күлдүргүч күлдүргүчтүк күлдүрлө- күлдүрлөө күлдүрө- күлдүрөө күлдүрөөч күлдүрөт- күлдүрөтүү күлдүрт- күлдүрт күлдүрттө- күлдүрттөт- күлдүрттөтүү күлдүрөө күлдүргүч күлдүрө күлдүрөө күлдүрөт күлдүр күлдүрмамай күлдүрт күлдүрттө- күлдүр күлдүргүч күлдүрө- күлдүрөөч күлдүрөт- күлдүрлө- күлдүрлөт- күлдүр күлдүрүүчү