Переводчик Translate.kg

кулжа

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
1. (ср. куран II, делдеш, аркар) взрослый горный баран-самец;
"кулжанын куулугу түшөт" деп, түлкү ачка өлүптүр погов. ожидая, пока у горного барана мошонка отвалится, лиса с голода издохла;
кулжанын жүгүрүшү брачный период у горных баранов (в сентябре);
2. июнь (см. ай I 2);
кулжадай болгон абышка высокий, сухощавый и степенно важный старик;
ак кулжа (в эпосе "Манас") то же, что куу кулжа (см. куу I).

кулжа

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кулжа
кулжа айы

КУЛЖА

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КУЛЖА — топоним. Эпосто кыргыздар жана ага жамаатташ жашаган элдер мекендеген жер катары көп эскерилет. Нескара менен Манастын урушунда: «Ошо суунун аягы Эми да аты өчкөн жок «Кулжа» аттанып калыптыр» (Сагымбай Орозбаков, 1. 245); Көкөтөйдүн ашында Жолой менен Кошой күрөшкө чыкканда Жолойду кордогону Кошойдун сөзү аркылуу эскерилет:
Кулжа-Тоонун оюнда,
Кутман байдын тоюнда...
Катылам деп Кошойго
Кан жөткүргөн жериң бар (Сагымбай Орозбаков, 3. 219).

Кытай-калмак байгеге зордук кылып уруш чыгарганда: «Кужулдап кытай, калмагы Кулжага жакын барганы» (Сагымбай Орозбаков, 3. 280),— деп айтылат. Географиялык реалия катары К. — Иле дарыясынын алабындагы тоо. Кытайдын Синьцзян-Уйгур автономия районунундагы (Синьцзяндагы) суу, жер, шаар.

кулжа

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. 1. Аркардын эркеги. Кулжалар жайылган төр. Кулжанын куулугу түшөт деп, түлкү ачка өлүптүр (макал).
2. Май айынын эскиче аты.
кулжап кулжачар кулжак кулжа кулжа кулжачар кулжачар кулжа