Переводчик Translate.kg

күнү

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
1. этн. жёны одного мужа по отношению друг к другу;
үстүмө күнү албаска убада берип, мени алган стих. он женился на мне, обещав не брать вторую жену;
2. этн. вторая или не первая жена, одна из жён (при живой и не разведённой первой);
күнү катындын балдары дети второй жены;
3. соперница.

күнү

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күнү (эск.)

күнү

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. тар. 1. Көп аялдуу кишинин аялдарынын өз ара мамилелерине карата бирин бири аташы; мамилеси жагынан көп аялдуу кишинин аялдары (бири-бирине карата). Күнү үстүндө кор болдуң, Күлгүн жашың тең жүрбөй (Тоголок Молдо). Абысын—аңдышкан жоо, күнүкүйүшкөн жоо (макал).
  1. 2.                  өт. Күнүлөшкөн, башка бирөөгө атаандашып, эрегишкен аял.
күнүмдүк маселелер тизмеси күнүнкү күнүчү, күнү күнүлө- күнүлөш күнүлөштүк күнүлүк күнүмдүк күнүнкүсүн күнүчүлдүк күнүчүлүк күнү күнүгө күнүлө- күнүлөө күнүлөөчү күнүлөчү күнүлөш күнүлөш- күнүлөштүк күнүлөштүккө күнүлүк күнүлүү күнүмдүк күнүмдүктөр күнүн күнүн көрүү күнүнкү күнүнкүсүн күнүсүз күнүчү күнүчүл күнүчүлдүк күнүчүлүк күнүмдүк күнүмдүк турмуш күнүңкү күнүңкү банк эсеби күнүңкү операциялар күнүңкү операциялар эсеби күнүн белгиле- күнүчүл күнүлүк күнүмдүк күнүн күнүлө күнүлөө күнүлөш күнүлөштүк күнүнкү күнүчү күнүчүлүк күнү күнүгө