Переводчик Translate.kg

күп

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күп (аспап), күүбү, күппү

күп

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күп (идиш), күбү, күппү

күп

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күп: ак күп

күп

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күп: күп-күп, күп этүү

күп

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Май бышып чыгаруучу аспап.
КҮП II зат. Ичимдикти ж. б. ачытууга арналган идиш. Дагы да Тасма менен Түбүн айтар, Ачыткан кымыз, бозо күбүн айтар («Жазгыч акындар»). Мен уу ачытам күбүңө, Ушинтип жетем түбүңө («Сейтек»).
КҮП III: ак күп — балапандардын денесине биринчи чыккан түк жана балапандын ошол мезгилдеги кези.
КҮП IV туур. Жумшагыраак нерсени урганда, же ага урунганда чыгуучу күңүрт дабыш, дүңк эткен дабыш. Кимдидир күп-күп сабады камчы, Куюлду белем кандары тамчы (Абдыраманов). Надя шолоктоп ыйлап койкасына күп жыгылды (Бейшеналиев). Машаа кошкон көп мылтык, От койгондо күп этти («Семетей»).
¨ Күп-күп этүү — катуу-катуу үн чыгаруу, күрсүлдөө, күлүлдөп сүйлөө. Күпкүп этип күүлөнүп, Күрсүлдөдү Көкөтөй («Эр Төштүк»). Чоң койчу даражалуу кишилерче күп-күп эте сүйлөдү (Жантөшев).

күп

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
күп I
1. (или ак күп) первый пушок на теле птенца;
2. птенец в тот период, когда тело его покрыто только пухом;
3.: ак күп шутл. служащая киргизская молодёжь, активисты из молодёжи;
ак күп болуп шишип калыптыр он стал пухленьким (пополнел).
күп II
1. южн. ручная деревянная маслобойка цилиндрической формы;
2. большой кожаный бурдюк для кумыса;
кымыз куйган күп бурдюк с кумысом;
уу төгүптур күбүңө, ушу турган Канчоро, балам, жеткен экен түбүңө фольк. в твой бурдюк он подсыпал яду, вот этот вот Канчоро, дитя моё, доконал тебя;
3. южн. подойник.
күп III
сокровенная тайна.
күп IV
подражание глухому отрывистому звуку;
күп этип керебетиңден да кулап түштүң ты и с кровати-то своей грохнулся;
жонуна көк союл күп дей түшкөн дубинка бахнула его по спине;
күп эттирип мылтыктын түбү менен коюп двинув его прикладом ружья так, что ухнуло;
"күр" дегизе бир ууртап, "күп" дегизе бир бүркүп фольк. с фырканьем втянув (воду) в рот, с шумом прыснул;
күп-күп сүйлөдү он говорил отрывисто и властно.
күп күп күп күп күпкө күпкө күпкөлө- күпкөлүү күпкөсүз күпө күпө күпсөй- күпсөр күпсөрдөй күптү күптү күпү күпүгүй күпүгүйлүк күпүгүйүрөөк күпүй- күпүйт- күпүйтүү күпүйүңкү күпүйүш күпүлдө- күпүлдөк күпүлдөө күпүлдөт- күпүлдөш- күпүлдөшүү күпүндөш күпүңдө- күпүңдөө күпүр күпүрдө- күпүрдөө күпүрткү күпчөк күпчөктөй күпшүй күпшүйүңкү күпшүйүү күпшүй күпчөктөй күпүңдөө күпүр күпчөк күпүңдө күпүйт күпүйүү күпүлдө күпүлдөө күпүгүй күпүй күпү күпсөрдөй күптү күпкөлө күпсөй күпсөр күпкө күп күпүрдө- күпшүйт- күпүлдөш- күпүрлө- күп күпө күпү күппак күплөт күпүй- күпүйүш- күпүйт- күпүлдө- күпүлдөт- күпүр күпүрткү күпүңдө- күпүңдөө күпүңдөш- күпкө күпкөлө- күплет күпсөр күптү күптүү күпчөк күпшүй- күпүр (сөгүнүү) күпүлдөт күпүлдөк күптүлүү