Переводчик Translate.kg

КҮПҮ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КҮПҮ — эпизоддук кейипкер. Күнжаң-жуңдун уулу. Чоң Билгич менен кошо жортуулга келип, согушта өлгөнү айтылат (Саякбай Каралаев, «Сейтек», 300).

күпү

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Жаш тайлактын терисинен жасалган кемсел. Деп ошентип эр Кыяз.. Этеги жайык бек күпү, Чүрөккө чечип берди эми («Сейтек»).

күпү

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
1. шуба из меха верблюжонка;
2. (в эпосе) мягкое боевое непроницаемое для стрел одеяние;
ок өтпөгөн көк күпү непроницаемое для стрел синее күпү;
кымбат баа көк күпү дорогое синее күпү;
3. подушка, набитая шерстью;
күрсө-күрсө жөтөлүп, күпүдөн башты көтөрүп фольк. он громко и отрывисто закашлял, подняв голову с подушки.

күпү

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күпү (күпө эмес): күпү тон
күпүңдөө күпүр күпүңдө күпүйт күпүйүү күпүлдө күпүлдөө күпүгүй күпүй күпү күпүрдө- күпүлдөш- күпүрлө- күпү күпүй- күпүйүш- күпүйт- күпүлдө- күпүлдөт- күпүр күпүрткү күпүңдө- күпүңдөө күпүңдөш- күпүр (сөгүнүү) күпүлдөт күпүлдөк күпү күпүгүй күпүгүйлүк күпүгүйүрөөк күпүй- күпүйт- күпүйтүү күпүйүңкү күпүйүш күпүлдө- күпүлдөк күпүлдөө күпүлдөт- күпүлдөш- күпүлдөшүү күпүндөш күпүңдө- күпүңдөө күпүр күпүрдө- күпүрдөө күпүрткү