Переводчик Translate.kg

күр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күр (сын а.)
күр жер

күр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күр: күр-шар

күр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күр: күр-шар, күр этүү

күр

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I сын. Күчтүү, толуп турган. Бир аздан күн кылайса шоола чачып, Эзелден күр эмгекке эшик ачып (Турусбеков). Кетмен-Төбө, Суусамыр өңдүү күр жайлоолор турганда кыргыздардын какыр чөл менен иши болбогон (Сасыкбаев).
КҮР II туур. Машина жүргөндө же жырткыч айбандар дабыштаганда чыккандай үн, дабыш. Комбайндар оркестрдей күү чалып, Күр-күр этип, эгин чабат ашыгып (Осмонкул). Күр.. күр.. эткен биздин куштун дабышы (Осмонон).

күр

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
күр I
слово, в различных сочетаниях выражающее силу, здоровье и т.п.;
күр жер земля тучная и нетронутая;
күр жайлоо летнее пастбище, изобилующее густыми сочными травами и всеми условиями для выпаса скота;
жайлоонун күр болуп турган кези время, когда летнее пастбище полно всякой благодати (травы хорошие, скот вошёл в тело, изобилие кумыса и, молочных продуктов и т.п.);
күр болуп калган жигит парень, в котором (так и) бурлит мужская сила.
күр II
звукоподражание;
ордунан турду күр этип, аны көргөн адамдын үнө бою дүр этип (грозный богатырь) с шумом поднялся, у людей, увидевших его, по всему телу мурашки побежали;
кече аяктап, көпчүлүк күр турушту вечер кончился, все разом (шумно) встали;
Аккелте менен күр койду фольк. из (ружья) Аккелте он раз грохнул;
алиги турган көп кошун баары да мылтык күр койду фольк. то стоявшее многочисленное войско тоже из ружей грохнуло;
кур-шар этип с шумом, с грохотом (напр. о бурлящей реке);
"күр" дегизе бир ууртап, "күп" дегизе бир бүркүп см. күп IV.
күрөш күрөштүр күрөт күркүлдөө күрдөөн күрөшчү күрмөчөн күрсүлдө- күр күр күр күргүй күргүйлө- күргүчтө- күргүчтөл- күргүчтөлүү күргүчтөө күргүчтөт- күрөөкө соот күргүчтөтүү күрдөлдүү күрдөлүү күрдөлүү күрдөөн күржүй күржүйт- күржүйтүү күржүйүңкү күржүң күржүңдө- күржүңдөт- күржүңдөш күрзү күрзүлүү күркө күркөлүү күркөсүз күркүлдө- күркүлдөк күркүлдөө күркүлдөт- күркүлдөтүү күркүлдөш күркүрө- күркүрөк күркүрөн- күркүрөө күркүрөп-шаркырап күркүрөт- күркүрөтүү күркүрөш күрмө күрмө- күрмөк- күрмөксүз күрмөктүү күрмөл- күрмөлүү күрмөө күрмөт- күрмөтүү күрмөчө күрмөчөн күрмөш күрө- күрөгөн күрөгөч күрөк күрөкө күрөктө- күрөктөө күрөктөш күрөл- күрөлүү күрөндү күрөндүлүү күрөндүсүз күрөң күрөңүрөөк күрөө күрөө күрөө күрөө күрөөкана күрөөкө күрөт- күрөтүү күрөш күрөш- күрөш- күрөштүр- күрөштүрүү күрөшүү күрөшүү күрөшүүчү күрөшчөөк күрөшчү күрүч күрп күрп күрпөң күрпөң күрпөңдө- күрпөңдөө күрпөңдөш - күрпөңдөшүү күрпүлдө- күрпүлдөк күрпүлдөн- күрпүлдөө күрпүлдөш күрпүңдө- күрпүңдөө күрпүңдөш күрс күрсү күрсүй- күрсүйт- күрсүйтүү күрсүйүңкү күрсүлдө- күрсүлдөк күрсүлдөө күрсүлдөт- күрсүлдөш күрсүн- күрсүнт- күрсүнтүү күрсүнүү күрсүңдө- күрсүңдөө күрсүңдөш күрт күрткү күрткүлүү күрткүсүз күртүй- күртүк күртүлдө- күртүлдөт- күрү күрүлдө- күрүлдөк күрүлдөө күрүлдөт- күрүлдөтүү күрүлдөш күрүч күрүчсүз күрүчтүү күркө күркүрөө күрмө күрөк күрөң күрөө күрөө акча күрөө баасы күрөө берүүчү күрөө кармоочу күрөө кредити күрөө мүлк күрөөгө коюлган баалуу кагаздар күрөөгө коюу күрөөкана күрөөкеч күрөөлүк күрөөлүк мүлк күрөөлүк мүлктүн накта наркы күрөөлүк тастык күрөшүп жыгуу күрөшүү күрөшүүчү күрп күрткү күрүлдөө күрүч күрүлдөөк күрүлдөөк күрүлдө- күрүлдөк күрүч күркүрө- күркүрөк күрөк күрөө күрөөгө кой- күрөөгө коюлган мүлк күрөөгө коюу күрөң күрөш- күрөш күрөшүүчү күрп күрсүнүү күрүлдөт күрөөкө күрүч күрүлдө күрүлдөө күртүк күртүлдө күрсүнүү күрт күртүлдөт күрү күрткү күрсүнт күрсүлдөк күрсүлдөө күрсүлдөт күрсүн күрс күрөшүү күрөшчөөк күрөшчү күрп күрпөң күрпөңдө күрпөңдөө күрпөңдөш күрпүлдө күрсүйүү күрсүлдө күрсүй күрсү күрпүлдөө күркө күркүрө күркүлдө күрөш күрөө күрөң күрөктөш күрөндү күрөктөө күрөктөт күрөктө күрөк күрмөл күрмөө күрө күрмөк күркүрөк күркүрөө күркүрөт күрмө күрзү күржүңдө күржүң күрдөөлдүү күрдөлүү күржүй күргүчтөө күргүчтөт күрдөөл күргүчтө күр күрөө кармоочу күрөө коюучу күрөө күрөөлүк күрөө күрөө коюучу күрөө кармоочу күрөөлүк (ипотекалык ) баалуу кагаздар күрөң түстүү күрөшүү күрсүңдө- күрпүлдөк күрөң күргүчтөт- күргүштө- күрсүлдөт- күрмөй күргүштөт- күрдө күрөндү күрдөө күрсүлдөк күрсүлдөш- күр күрбөл- күрбүрөпкө күргүй! күргүчтө- күргүчтөл- күрөт- күрсүн- күрдөлдүү күрсүй- күрт күрдөлү күрек күрө- күрөө күрөөкө күрөк күрөкөч күрөктө- күрөл- күрсү күртүй- күртүк күрөш күрөшүү күрөшүүчү күрөшкө күрөштүр- күрөштүрүү күрөшчөөк күржүй- күржүңдө- күрзү күрү күрүгүү күрүлдө- күрүлдөт- күрмөө күрмөл- күрүч күрүшкө күркө күркүлдө- күркүлдөт- күркүрө- күркүрөө күркүрөк күркүрөн- күркүрөт- күркүчтө- күрмө күрмөк күрмөлгөнсү- күрмөт- күрмөчө күрмөш- күрп күрпөң күрпүлдө- күрпүлдөн- күрпүлдөш- күрпүңдөш- күрс күрсө күрсөнт күртүлдө- күртүлдөт- күрткү күрткүлүү күртөчө күркө тоок күрөң, кара-күрөң күрөк күрөш күрөшүү күрүч күрүлдөө күрүлдөө күрп (тоок) күрүлдө күрө күрөк күрөш күрөш күрөштүр