Переводчик Translate.kg

кура

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Ар кандай өөн, кесинди, кыйыктарды бириктирүү. [Кулу калпанын] үстүндө түлкүнүн бучкагынан курап, көк ноотудан тыштап жасаткан ичик (Жантөшев). Курак кура.
2. Жыйноо, топтоо, чогултуу, бириктирүү. Мал кура. Кол кура. Эмгекчини баш коштуруп курадың, Эл достугун бекем кылып чыңадың (Осмонкул).
куракташ курандыла- кура- курагыш курак курак куракташ курактуу курактуу курактык өзгөчөлүк курал курал- куралдан- куралдандыр- куралдандыруу куралдант- куралдантуу куралдануу куралданыш куралдуу куралдуулук куралсыз куралсыздан- куралсыздандыр- куралсыздандыруу куралсыздануу куралсыздык куралт- куралуу куралы куралыш куралыш- курама курамалуу курамалык курамачы куран куран курандаш- курандаштыр- куранды курандыла- курандылан- курандылануу курандылоо курандылуу курандысыз куранкана курант- курат- куратор кураш- кураштыр- кураштыруу курашуу курахтан курайланыш курак курал курал-жарак куралдуу козголоң куралдуу кол салуу куралдуу күчтөр куралдуу күчтөр (КК) куралсыз куралсыздандыруу куралсыздануу куралтоп курам курама курама-ажырама курамбөлүк курамча курамы ар кыл архив документтери курак курал куралдан- куралдандыруу куралдануу куралсыздан(дыр)- курам курама кураштыр- кураштыр кураштыруу куралуу куралсыздан куралсыздандыр куралсыздануу кураш курактуу курал курал куралдан куралдандыр куралдануу куралдуу куралсыз куран курак куракташ курант куранды кура курама шкала курама маселе курама бөлүктөргө ажыратуу курал курал куралдар панелинин баскычы курама маани курама маани курама символ курама символ курама тизме терезечеси курамдык бөлүк курама символ курал курама маани куралдар панелинин баскычы курама символ куралдар панели курамдык бөлүк курама колдонмо куралдар курага куражиться курак куранты куралдандыруу куралдант- куралы куралт- кура- куралыш- курак курактуу курал куралай куралдан- куралдандыр- куралдануу куралдаш куралдуу куралсыз куралсыздан- куралсыздандыр- куралсыздандыруу куралсыздануу куралсыздык курама куран курандаш- куранды курандылуу куранкана курант курат- кураң кураш- кураштыр- кураштыруу курагыш курал 1 курал 2 курал-жыбдык куралдануу куралсыздануу курама курал курам курат