Переводчик Translate.kg

КҮРӨӨ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КҮРӨӨ (моңг. «хурээ» — монастырь) — эпос боюнча кечилдер турган жай. Бул тибеттен таралган ламаизм дини менен байланыштуу. 16-кылымдын экинчи жарымынан тартып, Моңголиянын бардык жерлеринде ламаизмдин «сарыбөрк» тарамы кеңири жайылган. Ар кайсы жерлерге К. курулуп, эркектердин үчтөн бир бөлүгү кечил болуп, ошол К-лөрдө жашашкан. Бул диний тарам Саякбайда кытай, калмактарга гана мүнөздүү сүрөттөлбөстөн, байыркы кыргыздардын айрымдары К-лөрдө жашагандыгы эскерилет. Эпосто кара кытайлар кыргыздарды чаап, туш-тушка сүргөнүн баяндаган окуяда жоо баатыры Молтокандын диалогунда мындайча айтылат: «Бу журтта каракчы бар, күрөө бар, Калың журт таза эмеспи, Муну кылып жүргөн бирөө бар» (Саякбай Каралаев, 1. 35). Мында ислам динин кабыл алганга чейин кыргыздар көп диндүү болуп, алардын айрым тобу кечилдик кылып К-лөрдө жашагандыгын көрсөтүп турат. Азыр да кыргыз калкы мекендеген Текес дарыясынын жээгинде К. (Калмак-Күрөө) деген жер, айыл бар, к. Кечил.

күрөө

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
guarantee гэрэн’тии

Күрөө

Кыргызча-орусча юридикалык терминдер сөздүгү (ky-ru)
Заклад

күрөө

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Карыз алынган же бериле турган акча үчүн убактылуу буюмкоюш, салым, залог. Күрөөгө коюу.
КҮРӨӨ II: күрөө тамыр к. тамыр.
КҮРӨӨ III: кыш-күрөө — кышкы сууктар, жалпы эле кыш мезгили.
КҮРӨӨ IV күрө этишинин кыймыл атоочу.

күрөө

Словарь банковских и финансовых терминов НБКР (2016 г.), (ky-ru)
Залог (Mortgage)  —Форма обеспечения исполнения долговых обязательств посредством предоставления кредитору имущества заемщика. В случае неисполнения должником обязательства кредитор может вернуть себе сумму кредита из средств от реализации заложенного имущества. Предметом залога может быть движимое и недвижимое имущество.  

күрөө

КРУБдун банк жана финансы терминдеринин сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
Mortgage

күрөө

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
күрөө I
ир.
заклад, залог;
күрөөгө кой- отдать в залог, заложить.
күрөө II
и. д. от күрө-
сгребание лопатой;
кыш-күрөө см. кыш II.
күрөө III
(или кекиртектин күрөөсү или күрөө тамыр)
яремная вена;
күрөө тамырдан кочкул кан диркиреп агып турду из яремной вены текла струёй тёмная кровь;
башы кесилип, күрөөсүнөн кочкул каны шыркырап голова его отрезана, тёмная кровь из яремной вены струится;
көздөрү алайып, күрөө тамырлары тарсайып көбө калды глаза его выпучились, яремные вены сильно вздулись;
күрөө тамырын көптүрө, күчөнүп сүйлөдү говорил он с таким жаром, что у него яремные вены вздувались (букв. он говорил, вздувая свои яремные вены);
ачуусу келип, күрөө тамыры кызарып кетти он обозлился, и яремные вены у него покраснели (т.е. стали видны).
күрөө IV
(в эпосе) калмыцкий монастырь;
ал күрөөгө барганда, ошо күрөөдө болот кечили фольк. доедешь до монастыря, в том монастыре будет их монах.

Күрөө

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү (2005-ж.) (ky-k
КҮРӨӨ – барымтага коюлган кыймылдуу мүлк барымта ээси барымта берүүчүгө өтө турган барымтанын бир түрү. Барымта жөнүндөгү келишимге ылайык барымтага коюлчу мүлк барымта ээсинин же анын ыйгарым укуктуу адамынын карамагына өткөндөн тартып, К. катары эсептелет. К-нүн эң көп таркаган түрү – жарандардын буюмдарды барымталоо менен, күрөөканадан ссуда алуусу (кара:Күрөөканага буюмдарды барымталоо).

күрөө

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күрөө (тамыр)
күрөө тамыр

күрөө

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күрөө (фольк.)(монастырь)

күрөө

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күрөө (карызга коюлган буюм)
күрөөгө кой-

күрөө

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күрөө (к. а.)

күрөө

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
залог
күрөө күрөөгө кой- күрөөгө коюлган мүлк күрөөгө коюу күрөөкө күрөө күрөө кармоочу күрөө коюучу күрөө күрөөлүк күрөө күрөө коюучу күрөө кармоочу күрөөлүк (ипотекалык ) баалуу кагаздар күрөө күрөөкө күрөөкө соот күрөө күрөө күрөө күрөө күрөөкана күрөөкө күрөө күрөө акча күрөө баасы күрөө берүүчү күрөө кармоочу күрөө кредити күрөө мүлк күрөөгө коюлган баалуу кагаздар күрөөгө коюу күрөөкана күрөөкеч күрөөлүк күрөөлүк мүлк күрөөлүк мүлктүн накта наркы күрөөлүк тастык