Переводчик Translate.kg

күрөөкө

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күрөөкө, күрөкө

КҮРӨӨКӨ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КҮРӨӨКӨ — кооздолуп жасалган, ок, найза өтпөс сырт кийим. «Манаста» жибекке алтын кошулуп иштелип, кандар кие турган тон маанисинде да жолугат. Аны баатырлар адатта эр сайышка кийип чыгышкан. «Көкөтөйдүн ашында» Манас Коңурбай менен сайышка түшкөндө «жакалыгы сары алтын, Түймөсүнүн баары алтын» (Сагымбай Орозбаков, 3. 247) К. тонду кийип чыккан. Каныкейдин кырк жигиттин ар бирине күрөөкө, соот тиктирип бергени да айтылат.

күрөөкө

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Эпостордо: алтындаган жибек материя. Кийген тону Манастын Алтын жака күрөөкө («Манас»).
¨ Күрөөкө соот — ок өтпөс жоо кийими. Жолдошуң сайын бир-бирден Күрөөкө соот жабайын! («Манас»).

күрөөкө

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
(или күрөөкө тон)
(в эпосе) халат из златотканой шёлковой материи;
ай далың жыргап кубанат, ак күрөөкө кийгенде фольк. плечи твои радуются, когда наденешь дорогой халат;
күрөөкө соот панцирь (боевое одеяние).
күрөөкө соот күрөөкө күрөөкө күрөөкө