Переводчик Translate.kg

күрсү

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
күрсү I
то же, что күрзү.
күрсү II
ар.
редко
1. трон;
көрүнүшмөк болду эми күрсүдө жаткан Манаска фольк. вот они решили представиться возлежащему на троне Манасу;
2. рел. престол божий;
аятал күрсү название стиха корана.

күрсү

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
күрсү (чокмор) (фольк.)
күрсү баш (бот.)

КҮРСҮ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КҮРСҮ (иранча гурс) — бетме-бет салгылашууда колдонулуучу чокмор түрүндөгү курал. К-нүн чабыла турган бөркүнө тикен тиш металл чөгөрүлөт. К-нү найза сайышкан соң гана пайдаланышып, анын соккусуна коргонуу үчүн калкан тосот (Сагымбай Орозбаков, 1. 202). К-нүн дагы бир түрү «чоюнбаш». Манас баатыр Зулпукор кылычын сол жагына, «он эки батман чоюнбашын» оң жагына байланганы (Саякбай Каралаев, 2. 184, 185) сүрөттөлөт. Ал эми Макел-дөөнүн «чатында кыстарган» куралы «үйдөй күрсү чоюнбаш» (Сагымбай Орозбаков, 4. 323) болот.

күрсү

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I туурасы: күрзү.
КҮРСҮ II зат. 1. дин. Кудайдын тактысы.
2. Такты, так. Бакай аюу талпак салынган күрсүнүн үстүнө отурат (Бөкөнбаев).
күрсүңдө- күрсүлдөт- күрсүлдөк күрсүлдөш- күрсүн- күрсүй- күрсү күрсүлдө- күрсү күрсүй- күрсүйт- күрсүйтүү күрсүйүңкү күрсүлдө- күрсүлдөк күрсүлдөө күрсүлдөт- күрсүлдөш күрсүн- күрсүнт- күрсүнтүү күрсүнүү күрсүңдө- күрсүңдөө күрсүңдөш күрсүнүү күрсүнүү күрсүнт күрсүлдөк күрсүлдөө күрсүлдөт күрсүн күрсүйүү күрсүлдө күрсүй күрсү