Переводчик Translate.kg

күрүлдө

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Күр-күр эткен дабыш чыгаруу, күрпүлдөө. Трактор көгүлтүр түтүн чыгарып, алп мотору тынбай күрүлдөйт (Сыдыкбеков). Айланада көрүнгөн тоо, күрүлдөгөн суу билинбейт (Жантөшев).
2. Күркүрөгөн жоон дабыш чыгаруу. Ач арстандай күрүлдөп, Айбатынан ошонун Адамдын бою дүркүрөп («Эр Төштүк»). Күрүлдөгөн коңур үнүн эркин чыгарып сүйлөп жаткан толмоч кызыл жигитзоотехник Базарбек (Каимов).

күрүлдө

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
gürülde.
күрүлдө- күрүлдөк күрүлдөө күрүлдөт- күрүлдөтүү күрүлдөш күрүлдөө күрүлдөөк күрүлдөөк күрүлдө- күрүлдөк күрүлдөт күрүлдө күрүлдөө күрүлдө- күрүлдөт- күрүлдөө күрүлдөө күрүлдө