Переводчик Translate.kg

куш

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
птица

куш

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
мол акча

куш

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
bird бөөд

куш

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. 1. Канаттуулардын жалпы наамы. Үй куштары. Суу куштары. Сайроочу куштар. Дайыма малдын этин жеп жүргөн кишиге куштун эти кандай сонун (Каимов).
2. Кекилик, чил сыяктуу илбээсиндерди алуучу жырткыч канаттуу. Мүнүшкөр болгон адамга Алгыр чыккан куш жакшы (Жантөшев).
¨ Алп кара куш — жомоктордо айтылуучу, көбүнчө кишилерге жардам кылуучу эн зор, алгыр канаттуу. Кара куш — 1) аңчылыкка жарабай турган ири куштар. Кара куш кардына карайт, шумкар чабытына карайт (макал); 2) баштын желке жаккы бөлүгү. Тели куш — тентиген, туругу жок куш деген мааниде. Тели куш багып куш кылдым, Тентигенди журт кылдым («Эр Төштүк»). Тоту куш к. тоту. Төө куш — тез жүгүрүүгө ылайыкталган узун буттуу, учууга жөндөмү жок, ысык өлкөлөрдө жашоочу чоң куш. Куш уйку к. уйку. Куш боо бек болсун — жаңы аял алган кишиге куттуктап айтылуучу сөз. Куш боо бек болсун!деп Жанболот солдаттын колун бекем кармады (Шимеев). Куш кат к. кат. Куш эт — эти, денеси жылма эмес, майда бүдүрлүү.
КУШ II: куш келипсиз, куш келипсиздер же кош келиңиздер — меймандостук менен сылык күтүп алууда колдонулат.

куш

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м. разг.
көп акча, көп табыш;
сорвать куш эмгек кылбай эле, кандайдыр бир амал менен көп акча алуу.

куш

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
куш I
(ср. чымчык, илбээсин)
1. хищная птица, ловчая птица, сокол (общее название);
эт жебеген куш болбойт погов. такой хищной птицы, которая бы не ела мяса, нет (если мяса не ест, то уже к разряду куш не относится);
куш сал- пускать ловчую птицу, охотиться с ловчей птицей (но не с беркутом);
куштун алганынан салганы кызык погов. пуск ловчей птицы (на добычу) интереснее, чем то, что она поймает (т.е. интересен сам процесс охоты);
катын ишин билет, эркек кушун билет погов. женщина своим (домашним) делом заправляет, мужчина соколами ведает;
кууну кушка жегизбе
1) не позволяй соколу есть лебедя;
2) перен. не позволяй сильному обижать слабого;
куш боо путлища ловчей птицы;
куш бооң бек болсун! да будут крепки путлища твоей ловчей птицы! (пожелание молодожёну прочного брака);
2. самка ястреба-тетеревятника;
куш-ургаачы, чүйлү-эркек - бир уянын баласы ястреб-тетеревятник самка, ястреб-тетеревятник самец - дети одного гнезда;
3. птица (общее название);
төө куш страус;
ала куш название птицы;
бөдөнө деген кайран куш перепёлка - бедненькая птичка;
кара куш
1) степной орёл (для охоты не годится);
кара куш кардына карайт, шумкар чабытына карайт погов. орёл на своё брюхо смотрит, кречет - на добычу;
2) затылочная кость, верхняя часть затылка (где помещается мозжечок);
кара куш - талуу жер затылок - убойное (уязвимое) место;
кара кушу калкандай затылок у него, как щит (широк);
буураны кара кушка чапты он стегнул верблюда по затылку;
кара кушка чапкандай, көздөрү караңгылады у него в глазах помутилось, будто ударили по затылку;
алп кара куш название огромной сказочной птицы, которая помогает спасению положительных персонажей;
үй куштары домашняя птица;
куштаймын я совершенно здоров (букв. как ловчая птица);
дөөлөт кушу миф. птица счастья;
дөөлөт кушу башында он вполне счастлив и всем доволен (обеспечен материально и уважаем в обществе);
дөөлөт кушу конду ему привалило счастье;
улуу куш священная птица (видимо, улар);
улуу куш этин жедимби! фольк. то ли мяса священной птицы я поел! (что смерть меня не берёт; так говорит одинокий, одряхлевший от старости человек, терпящий нужду и унижения);
куш атар дробовое ружьё;
куш жастык перьевая подушка;
куш уйку соловьиный сон (чуткий и короткий - гл. обр. у всадника в седле);
куш уйку салып вздремнув;
кичинекей куш үйкү салып алайын вздремну-ка я малость;
куш тилиндей кабар весточка;
куш тилиндей кагаз письмецо, записочка;
куш-курт то же, что кушкурт;
куш мурун см. мурун I;
ит-куш см. ит.
куш II
ир.:
куш келипсиз! добро пожаловать!;
кушу жок у него нет желания; у него душа не лежит;
экөөбүздүн бири-бирибизге анчалык кушубуз жок мы друг к другу особых симпатий не питаем.

Куш

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
мол акча

куш

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kuş
kuş

куш

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kuş.

куш

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
куш (зат а.)
куш баш (кучмач эмес)
куш безгеги (а. ч.)
куш боо
куш боо бек болсун!
куш жаздык
куш жем
куш жүнү (а. ч.)
куш келтеси (а. ч.)
куш күйүү
куш күйүүчү (саятчы)
куш мурун
куш тилиндей
куш тумоо (а. ч.)
куш тумшук (зоол.)
куш уйку
куш үкүлөр (зоол.)
куш ылаң (а. ч.)
куш эти

куш

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
куш: куш келипсиз
куш кушкөтөндүн сезгенүүсү куш кушай кушать куш кушетка куштар кыл- кушкана куштар куш куш кушак кушанье кушать кушетка кушубак кушмаш кушчу кушпоз кушта- куштар куш кушкана кушкат кушкер кушкурт куш куш кушук куш куш кушбеги кушкана куш кат кушкер кушкурт кушпоз кушта- куштар кушубак кушчат кушчу