Переводчик Translate.kg

күт

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Келет деп же кандайдыр бир аракет, окуя, жооп, уруксат ж. б. болот деп токтой туруу, күйө туруу, аярдап тура туруу. Жылдызкан.. тигилердин турушун чыдамсыздык менен күттү (Байтемиров). [Ракыя] энеси менен атасынын берер жообун күттү (Байтемиров).
  1. 2.                  Болот деген ишеничте, ойдо, үмүттө болуу. Ой, энеке, сенден күчтүү жан барбы, Кандай күч бар сенден жардам күтпөгөн (Аалы). Чегиртке бүгүн Акмандын оозунан мындай жоопту угамын деп күткөн эмес (Сыдыкбеков).
  2. 3.                  Тосуп алуу, каршы алуу, барктап сый көрсөтүү. Кадырлап жакшы күтпөсө, Каргадай болгон жалгыздын Канын суудай чачамын («Эр Табылды»). Конок күтүп, кубанабыз той берип (Нуркамал). Улуу Октябрь элге берген таалай бак, Адал иштеп таалайды күт жакшылап (Шүкүрбеков).
  3. 4.                  Өзүндө бар же өз карамагындагы малдын, нерсенин ж. б. камын көрүү, багып-кароо, кармай билүү. Чарбанын күчү болобу Жемдеп, чөптөп күтпөсө (Осмонкул).
  4. 5.                  Ээ болуу, кармоо, сактоо; бар болуу. Ак ниеттүү жылкычы, эмгегинен мал күткөн (Акаев). Короо, үй күтүп не керек, Курбуң басып кирбесе (Осмонкул). [Батиш] кээде кара таштай мелтиреп мүнөз күткөн кыз (Сыдыкбеков). Шаанилүү сөөлөт күткөн эркин элим, Кубанып, жаңы жылың куттуктаймын (Бөкөнбаев).

¨ Күтпөгөн жерден — ойлобогон жерден, байкоосуздан, кокусунан. Мен үчүн күтпөгөн жерден бактынын кени чыккандай болду (Аалы). Күтпөгөн жерден жолугуп, Чочуп кетти Каныш да (Жантөшев).

күт

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
1. bekle;
2. güt.
күт- күттүрт- күттүртүү күттүрүү күттүрүүчүлүк күтүл- күтүм күтүмдүү күтүмсүз күтүн- күтүнт- күтүнтүү күтүнүү күтүнүш күтүр күтүрө күтүрөө күтүрөт- күтүрөтүү күтүрөш күтүү күтүүсүз күтүш- күтүшүү күтүшчү күттүр- күтпөгөн (жерден) күтүлбөгөн инфляция күтүлүүчү инфляция күтүү күтүүсүз инфляция күтүүсүз кырдаал күт- күтүү күтүүсүз күтүш күтүү күтүрөт күтүнүү күтүр күтүрө күтүмдүү күтүн күтүм күтүл күттүр күт күтүлүп жаткан кирешелүүлүк күтүүчү күтүлүп жаткан кирешелүүлүк күтүүчү күт- күтүү күтүүсүз күтүл- күтүм күтүмдүү күтүмсүз күтүн- күтүнүү күтүнүш- күтүр күтүрө- күтүрөт- күтүш- күттүр- күттүрүү күттүрүүчүлүк күтүлбөгөп күтүп алуу күтүү күтүүсүздөн күт күтүүсүздөн