Переводчик Translate.kg

күүлө

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Күүгө келтирүү белгилүү бир күүнү чертүү үчүн ылайыктоо. Карамолдо комузун колуна алып күүлөгөндө эле тым-тырстык өкүм сүрдү («САЖИ»). Сүйлөтүп комуз күүлөгөн, Туйгун Током аманбы? (Тоголок Молдо).
  1. 2.                  Сермөө (мис., канатты). ары-бери кыймылдатуу; кыймылга, аракетке келтирүү; шилтөө. Канатын күүлөп жаңыдан, Талпынып учкан кекилик (Токтогул). [Чаргын] ого бетер шаңдана түшүп, кетменди күүлөп-күүлөп согот (Сыдыкбеков). Орусбек канат сермегенсип эки колун эки жакка күүлөп койду (Сыдыкбеков).
  2. 3.                  Күчөтүү, алга сүрөө, дем берүү, шыкак берүү. Өчкөн отум үйлөп кет, Төштүк, Кор болгон жаным күүлөп кет, Төштүк («Эр Төштүк»). Жылкыга балаң барганда, Күүлөп койсо жылкычы, Жылма кырып салбасын! («Сейтек»).
  3. 4.                  Кээ бир жаныбарлардын ургаачылары тукумдашууну самоо, эркегин эңсөө. Тоодогу эчки күүлөгөндө теке жүгүрүп келет (макал).
күүлө- күүлөн- күүлөндүр- күүлөндүргүч күүлөндүрүү күүлөнт- күүлөнтүү күүлөнтүш күүлөнүү күүлөнүш күүлөө күүлөт- күүлөтүү күүлөш күүлөш- күүлөшүү күүлөбөө күүлөнүү күүлө күүлөнт күүлөнүү күүлөө күүлөш күүлөн күүлөт- күүлө- күүлөө күүлөн- күүлөндүр- күүлөнүш күүлөнт- күүлөш күүлөө