Translate.kg котормочу

Түп-нуска тили: Кыргызча
Которулуучу тили: Англисче
Котормонун автору:
Кошулган күнү:

Которулуучу текст

Ар турдуу

Которуу

-type