Translate.kg котормочу

Түп-нуска тили: Орусча
Которулуучу тили: Кыргызча
Котормонун автору:
Кошулган күнү:

Которулуучу текст

является одним из немногих исследователей, внесшим значительный вклад в развитие надежной базы доказательств и критического анализа кыргызского христианства. Он выделяет три основных логических принципа, лежащих в основе евангельской миссионерской работы в Кыргызстане: «де-русификация христианства», «исламизация культуры Кыргызстана» и «христианизация христианства» (2007: 885).

Которуу

Кыргыз жолдоочуларын бекем далилдер базасын жана сын талдоо өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон айрым изилдөөчүлөрдүн бири болуп саналат. Анын айтымында, Кыргызстандагы протестант миссионердик иштерди негизги үч негизги логикалык негиздерин аныктайт, "христиан-орусташтыруу де", "Кыргыз Республикасынын маданиятын исламдаштыруу" жана "христиан Христиан" (2007: 885).

Колдонуучулардын котормолору

Акылы бар билимдин акылы жок кийимдиштеп тандайт
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Сен. 4, 2019, 12:46 д.п.
Жануу
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Дек. 24, 2017, 1:18 п.п.