Translate.kg котормочу

Түп-нуска тили: Орусча
Которулуучу тили: Кыргызча
Котормонун автору:
Кошулган күнү:

Которулуучу текст

Информация о количестве рабочих и специалистов, обученных в Учебном центре ОАО «НЭС Кыргызстана» за 2019 год.

Которуу

2019 үчүн ААК "NES Кыргызстан" жумушчулардын жана адистердин, окутуу борборунда даярдалган саны жөнүндө маалыматтар.