Translate.kg котормочу

Түп-нуска тили: Орусча
Которулуучу тили: Кыргызча
Котормонун автору:
Кошулган күнү:

Которулуучу текст

Уктап калыптырмын

Которуу

Uktap kalyptyrmyn

Колдонуучулардын котормолору

Уктап калыпмын
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Март 14, 2020, 4:03 д.п.
Уктап калыптырмын
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Март 2, 2020, 8 д.п.
Уктап калыпмын
Автор:
Белгисиз колдонуучу
Дата:
Янв. 14, 2020, 7:53 д.п.