Translate.kg котормочу

Вексельное обращение

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Векселдик жүгүртүм

Вексельное обращение

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ВЕКСЕЛДИК ЖҮГҮРТҮМ – векселдерди улуттук экономиканын алкагында же белгилүү субъекттер (адатта, мындай учурда уюмдардын, уюмдар менен банктардын ж. б. ортосундагы мамилелер түшүнүлөт) арасында пайдалануудан келип чыккан иш жүзүндөгү мамилелердин жыйындысы.

Вексельное обращение

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
векселдик жүгүртүм
Вексельное обращение Вексельное обращение Вексельное обращение