Translate.kg котормочу

Внутренние морские воды

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Ички деңиз суулары

Внутренние морские воды

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
ИЧКИ ДЕҢИЗ СУУЛАРЫ – мамлекеттин ички сууларынын, демек, анын эгемендүү аймагынын ажырагыс бөлүгү. Дүйнөлүк океандын мамлекеттин кургак аймагы менен аймактык суусунун ортосунда жайгашкан бөлүгү да кирет.
Внутренние морские воды Внутренние морские воды