Переводчик Translate.kg

кыялдан

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I этиш. 1. Терең ойго чөмүлүү, кыялга батуу. Жер тиктеп көпкө турдум айран калып, Түбү жок ойго батып, кыялданып (Осмонов). Кызык көп кыялданып карап турсам (Турусбеков).
2. Ой кылуу, ойго келүү. Бүгүн да ошол сөздү улантууга кыялданып келатат (Байтемиров). Агай менен чоң балдар мени ээрчитпеске кыялданышты (Таштемиров).
КЫЯЛДАН II этиш. Кыял күтүү, мүнөз көрсөтүү. Кыялданып сүйлөсө, Кырчындай жаштар кызыгат (Токтогул). Кыялданып келчи элең, Күзгүгө чачың таранып («Кыргыз фольклору»).
кыялдан- кыялдандыр- кыялдандыруу кыялдант- кыялдантуу кыялдануу кыялдануу кыялдан- кыялдан жаралган нерсе кыялдануу кыялдант кыялдан кыялдан- кыялдандыр- кыялдануу кыялдануу