Переводчик Translate.kg

кыйыр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кыйыр (чет; мындайы-
раак)
кыйыр айт-
кыйыр аткаруучу (ук.)
кыйыр жөндөмө
кыйыр маани (лингв.)
кыйыр сөз (лингв.)
кыйыр толуктооч тил.
кыйыр тууган
кыйыр саясат
кыйыр ургандай
кыйыр чечим

кыйыр

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
дальний (о родственниках)

кыйыр

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
indirect инди’рэкт

кыйыр

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. 1. Чек, чет; баш-аягы, бүткөн жери, бир чети менен бир чети. Мына чыгыш сахнасын ачкандай, Кыйыры чексиз, кирсиз асман шаңкайды (Аалы).
  1. 2.           Мындайыраак, алысыраак, жакын эмес. Айткулунун кыйыр тууганы Козубек да бар (Баялинов). Мендирман менен Кадыр да Кыйыр тууган баласы («Мендирман»).
  2. 3.           Тике эмес, түз эмес, туура эмес. Кыйыр айтсаң кокустан, Каргадай башың кесебиз («Эр Табылды»). Кыздын жүйөлүү жообун, [Шарип] кыйыр сезген (Бейшеналиев).
  3. 4.           Имерилиш, чет. Кыйыр-кыйыр жер менен, кылчайбай, турбай жол жүрдү («Манас»).

Кыйрысынан ургандай — бир четинен кыйрагандай, таптакыр талкалангандай, кыйылгандай, кыя чапкандай. Жеке гана чычырканагы эмес башка жыгачтары да кыйрысынан ургандай кыйылып жатат («Чалкан»). Учу-кыйры — баш аягы, айланасы, бир чети менен бир чети. Учу-кыйры кең мекен, Алдейлеген энем сен (Үмөталиев).

кыйыр

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кыйыр I
(с притяж. аффиксами: кыйыры или кыйры, кыйырым или кыйрым и. т. д.)
1. край; грань, предел;
учу-кыйыры жок конца-краю нет; беспредельно; беспредельный;
кыйырын бузуп, четтен келген душмандар враги, пришедшие извне, нарушив границу;
беттешип калың жоо келсе, кыйырдан алыс сүрчү элек фольк. когда приходил многочисленный враг, чтобы сразиться, мы гнали его за пределы;
кыйырга даңкы чыкты он прославился; он получил широкую известность;
кыйыр-кыйырда на окраинах, по окраинам;
2. (точнее кыйыр тууган) родня, родственник, родич (дальний или по материнской линии);
пайдасы жок туугандан пайдасы тийген кыйыр жакшы фольк. лучше полезный дальний родич, чем бесполезный кровный родственник;
кыйрың бөлөк ты чужеродец, ты не родич;
Мендирман менен Кадыр да кыйыр тууган баласы фольк. Мендирман и Кадыр тоже дети родичей;
3. родственное или родное племя; родной народ;
ар ким кыйрынан кетсе, - кор ошол фольк. кто от своего народа ушёл, тот (будет) унижен;
кыйрымдан чалгын чалдырдым фольк. разведчиков в разведку я послал из своего племени;
4. альчики, поставленные на кон в ряд, по прямой линии;
кыйыр айт- сказать уклончиво (скрывая правду);
кыйыр налог косвенный налог;
кыйыр түрдө косвенно (не непосредственно);
узун элдин учуна чыгып, кыска элдин кыйрына жетти всех сплошь он уничтожил или разгромил, разорил;
кыйыр жөндөмө грам. косвенный падеж;
кыйыр айкындооч грам. косвенное дополнение;
кыйыры оргучтанды он взбеленился.
кыйыр II
южн.
то же, что кыр I 1.
кыйыр кыйырда- кыйырлуу кыйырчык кыйыр кыйыр баскынчылык кыйыр башкаруу кыйыр вотум (эвентул) кыйыр салыктар кыйыр чыгымдар кыйыр экспорт кыйыр кыйыр кыйыр ченөө (өлчөө) кыйыр далилдөө кыйыр кыйырда- кыйырлуу кыйырсын кыйырчык кыйыр 1 кыйыр 2