Переводчик Translate.kg

кың

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кың (туур.): кың де-, кың,
дебе-, кың эт-

кың

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кың: кыңынан жат-

кың

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
туур. Акырын чыккан созулуңкураак үн. Анда-санда кың эткен үнүн чыгарып, Дарыяхан жатат (Жантөшев).
Кың дебөө же кың этпөө — унчуга албоо; унчукпай, бир нерсе деп сөз айтпастан, сөзсүз орундатуу. Биринин айтканын бири кың дебей орундатчу эле (Байтемиров). Күлүкандын атасы колунан келген кызматты кың дебей аткарган.. момун кишинин бири эле (Ашубаев).

кың

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кың I
звукоподражание звонкому жужжанию, более резкое, чем чың (см. чың IV 2);
кың эткен көгөөн, чың эткен чымын жок нет слепня жужжащего, нет мухи бунчащей (т.е. никакого гнуса);
"кың" десең, ыргыйт алтын баш только пикни, слетит твоя золотая голова;
"кың" деп, үн чыгарган жок он не издал ни звука; он не промолвил ни слова;
"кың" дебестен не проронив ни звука;
"кың" дедирбейт он и пикнуть не позволяет; он не позволяет ослушаться, проявить недовольство.
кың II
кыңынан жат- лежать на боку;
кыңынан кет- льнуть, проявлять сильное желание; с жадностью набрасываться.
кың кың кыңай кыңай- кыңайт- кыңайтуу кыңайыраак кыңарак кыңараксыз кыңарактуу кыңгыр кыңгыра- кыңгырат- кыңгыратуу кыңгыроо кыңгыт- кыңгытуу кыңк кыңкай- кыңкайла- кыңкайт- кыңкый- кыңкыл кыңкылда- кыңкылдак кыңкылдат- кыңкылдатуу кыңкылдаш кыңкылдоо кыңкыста- кыңкыстат- кыңкыстатуу кыңкыстоо кыңшы- кыңшыла- кыңшылат- кыңшылатуу кыңшылаш- кыңшылоо кыңшыт- кыңшытуу кыңылдак кыңылдат- кыңылдатуу кыңылдаш кыңылдоо кыңыр кыңырай- кыңырайт- кыңырайтуу кыңырайыңкы кыңырайыш кыңыраң кыңыраңда- кыңыраңдат- кыңыраңдатуу кыңыраңдаш кыңырла- кыңырлат- кыңырт кыңыртуу кыңырыл- кыңырылт- кыңырылтуу кыңырылуу кыңыт- кыңкылда- кыңыр кыңырак кыңырыл кыңырылуу кыңылдат кыңылдоо кыңкылдат кыңкылдоо кыңкыста кыңшыла кыңшылат кыңшылоо кыңылда кыңк кыңкай кыңкайт кыңкаюу кыңкылда кыңгырла кыңгыроо кыңгырат кыңайт кыңарак кыңаюу кыңгыр кыңгыра кыңай кың кыңылдат- кыңылдоо кыңылдаш- кыңырла- кыңырлат- кыңкыл кың кыңай кыңкайт- кыңкайла- кыңкылда- кыңкылдак кыңайт- кыңырт кыңарак кыңгыр кыңгыра- кыңгырат- кыңгыт- кыңк кыңкай- кыңкылдат- кыңкылдоо кыңкыста- кыңшыла- кыңшылат- кыңшылаш- кыңшыт- кыңылда- кыңылдак кыңыр кыңырайт- кыңырак кыңыраң кыңыраңда- кыңырыл- кыңыт- кыңырттуу кыңырай- кыңкыстоо кыңкый- кыңшы-