Переводчик Translate.kg

кын

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
ножны;
болот кылыч кында жатпайт погов. булатный меч в ножнах не лежит;
бычагын кынынан сууруп чыкты он вытащил нож свой из ножен;
кылычын кынга салып вложив меч свой в ножны;
кыны жок кылыч тагынган фольк. он препоясался мечом без ножен;
кынына кирип кетти он забился в угол (стушевался, поджал хвост);

кын

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kın.

кын

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кын, кынга
кын канаттар (зоол.)
кынына киргизүү
кынына кирүү
кынынан суурулуу

кын

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Кылычтын, канжардын жана бычактын кабы. Кара болот нар кескен кындан алып сууруп («Манас»). [Устанын] белинде кайыш илгичи, илгичинде кыны.. бар (Баялинов).
Кынына кийрүү коркутуу, шаштысын кетирүү. Большевиктер эсерлерди кынына кийрип, кылмыштарын ашкерелептир (Сасыкбаев).
кыноо кынжыюу кынжылуу кынаптоо кынжыл кынжыйт кындуу кынаптат кыныктыр кыныгуу кынык кына кынуу кынтык кынжый кындыйт кындыюу кындый кынат кында кындоо кынапта кынал кын кыналган курал тилкеси кындуу кынай кыналуу кындый- кын кына кынал- кыналт- кыналыш кынама кынамалуу кынап кынапта- кынаптуу кынат- кында- кындыйт- кындыр кынжый- кынжыйт- кынжыл- кынжыла- кынжылалуу кынжылт- кынжылуу кынжылыңкы кыноо кынсыз кынтай- кынтык кынуу кынык кыныгуу кынтыксыз кын кына кынсыз кынсыз кынаптал- кынжы кын кына кына- кынал- кыналт- кыналтуу кыналуу кыналыш кыналыш- кынама кынамалуу кынап кынап кынапта- кынаптал- кынаптат- кынаптатуу кынаптоо кынаптуу кынат- кынатуу кыначу кында- кындат- кындатуу кындоо кындуу кындыгый кындыгыйыраак кындый- кындыйт- кындыйтуу кындыр кынжы кынжый- кынжыйт- кынжыйтуу кынжыл- кынжыла- кынжылан- кынжылануу кынжылат- кынжылатуу кынжылаш кынжылоо кынжылт- кынжылуу кынжылыңкы кынжысыз кыноо кыноочу кынсыз кынтай- кынтык кынтыксыз кынтыктуу кынуу кыныгуу кынык кынык- кыныктыр- кыныктыруу кыналган кынтыксыз кынтыксыз кынтыксыздык