Переводчик Translate.kg

кыр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кыр (зат а.)
кыр арка
кыр жабуу (эгин)
кыр көрсөтүү
кыр мурун
кыр төштүү куштар
(зоол.)
кырын салуу

кыр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кыр (туур.): кыр-кыр,
кыр эт-

кыр

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • бровка
 • грань
 • край
 • кыр

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  (шляпа) brim брим;
  жар, туңгуюк) brink бриңк

  кыр

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  I зат. 1. Тоонун кырка тартып, жондонуп чыгып турган бөлүгү, тоонун көтөрүлүп чыгып турган жону. Аттуулар кыр өйдө келип жакындаганда Алыбек Темировду тааныды (Жантөшев). Жамгырым, жамгырым, Көгөрт тоонун ой, кырын (Осмонов).
  1. 2.           Бир нерсенин чети, кырданып чыгып турган бөлүгү. Атай суудан секирип, арыктын кырына чыкты (Бейшеналиев). Жер тамдын кырында.. кара чыйырчыктар олтурат (Сасыкбаев).
  2. 3.           Каптал. Көмөрөсүнөн жаткан Каныбек сол жаккы кырына оодарылды (Жантөшев).
  3. 4.           Жал, жал-жал, жон-жон кылып үйүлгөн үйүндү. Батыйманын көзүнө кырманга додолоп койгон, кыр-кыр кызыл буудайларга окшоп көрүндү (Убукеев). Эчен кыр данга толгон кырманында, Чамынып молотилка турган чагы (Маликов).

  Кыр жабуу — эгин көйкөлүп текши чыгып, жердин карасын көрсөтпөй жаап калуу. Буудайы кыр жаап келгенде, Арпасын эрте сугарган (Токтогул). Кыр көрсөтүү к. көрсөт. Көз кырын салуу — кайрылышып туруу, жардам берүү, карай жүрүү, көңүл бөлүү. Кырына чыгып алуу — үстөм болуу, үстөм келүү. Эми Мамбет да.. [Мамбеткулдун] кырына чыгып алды (Каимов).
  КЫР I этиш. 1. Жок кылуу, өлтүрүү. Жыргалга кастык кылганды, Жыландай жанчып кырамын (Бөкөнбаев). Кырамын өзү келген ач көз жоону, Колхоздун адырынан чөп чапкандай (Үмөталиев).
  2. Бир нерсени сүргүлөп тегиздөө, сүргүлөп тазалоо, сүрө тартып ажыратуу, бөлүү. Табак-аяк кырат, кашык жасайт (Аалы). Айран калдым мен көрүп, Апийимди кырганын (Осмонкул). [Аттын] жанына барып, мойнунан сылап, каткан терлерин кырды (Каимов).

  кыр

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
  1. kazı;
  2. yok et;
  3. traş ol.

  кыр

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  кыр I
  1. горный хребет; гребень горы;
  2. холмистая степь; возвышенность;
  3. грань;
  таштын кыры грань камня;
  кыр таш камень с острыми гранями;
  4. чуйск. то же, что кыршап;
  5. мат. ребро; грань;
  кубдун кырлары грани куба;
  көп кырдыктын кыры ребро многогранника;
  6. верх, поверхность;
  эгин кыр жаап калды всходы (зеленя) покрыли почву;
  аштык текши кыр жапты всходы сплошь и ровно покрыли землю (выросли настолько, что закрыли землю);
  кыр арка позвоночный столб;
  жаралуу болду кыр аркам фольк. я ранен в позвоночник;
  кыр мурун тонкий прямой нос (без горбинки и не приплюснутый);
  кыр мурундуу
  1) имеющий прямой (без горбинки) нос;
  2) вид беркута;
  кырынан түшүп жаткан он (человек) лежал на боку;
  кырынан ташта- бросить (напр. борясь, человека на землю) так, чтобы (он) упал на бок;
  кырктын кырына келгенде когда ему только-только исполнилось сорок (лет);
  ал кезде мен араң жыйырманын кырында болчумун тогда я едва достиг двадцати (лет);
  жумурткадан кыр таап придираясь к мелочам, копаясь в подноготной; придирчиво (букв. отыскивая грань у яйца);
  алар жумурткадан кыр табууга аракет кылышат они стараются найти повод для придирок, стараются хотя бы к чему-нибудь придраться;
  көз кырын сал-
  1) взглянуть одним глазком;
  2) присматривать, проявлять заботу;
  кез-кезде келип, менин ал-жайыма көз кырыңарды сала жүргүлө вы время от времени (иногда) приходите и справляйтесь о моём состоянии;
  көз кырын үз- перестать заботиться;
  көзүңдүн кырын үзбөгүн ажал жетип өлгөнчө фольк. до самой смерти не оставляй своим вниманием;
  көңүлүнүн кырын да жиберген жок он не проявил никакой заботы, совершенно не удостоил вниманием;
  кырды кыдырган, сырды сыдырган тот, кто прошёл огонь и воду, пролаза;
  кырына чык- сесть кому-л. на шею;
  анын алдында уяңдык кылсаң, ал кырыңа чыгып алат если ты его будешь стесняться, то он тебе на шею сядет;
  мага кыр көрсөтөйүн дедиңби? ты намерен меня запугать?
  кыр көрсөтүү полит. уст. демонстрация;
  кыр алды первым, прежде всех;
  сары кыр то же, что сарыгыр.
  кыр II
  звукоподражание хрипению;
  көкүрөгү кыр этип, кирпикке кирпик илинип фольк. в груди у него раздался хрип, ресницы за ресницы зацепились (глаза закрылись).
  кыр- III
  1. скоблить, соскабливать;
  казанды кыр- выскабливать котёл;
  сөзүк - кургак казанды кыргандай слова твои (столь же неприятны), будто выскабливают пустой котёл;
  кырып-жышып скобля и чистя (напр. коня скребницей);
  2. брить;
  устара менен сакалымды кырып таштады он бритвой сбрил мне бороду;
  3. перен. уничтожить; изничтожить;
  карышкыр койду кырды волк зарезал овцу;
  тамак кыр- см. тамак 2.
  кырдаал кыртыл кырдаш кырдач кыр кыр- кыр кыра кыраакы кыраакылык кыраан кыраан кыраандар кыраандык кыраансын- кыраат кырааткана кыраатсыз кыраатта- кырааттуу кыраж кыраң кыраңда кырбыгый кырбый- кырга кыргак кыргаксыз кыргактуу кыргоол кыргоолдуу кыргы кыргыек кыргыз кыргызчылык кыргый кыргыйдай кыргыйлык кыргыйсы- кыргыйсын- кыргыл кыргыла- кыргылаш кыргын кыргында- кыргындал- кыргындаш- кыргындоо кыргындуу кыргынчылык кыргыс кыргыч кыргычсыз кыргычтуу кырда- кырдаалдуу кыркыраш кырдаалсыз кырдалт- кырдалуу кырдан- кырдант- кырдантуу кырдануу кырдаң кырдат- кырдоо кырдуу кырдуулук кырдуусу- кырдуусун- кырды кырдыр- кырдырт- кырдыртуу кырдыруу кырдырыш- кыржыгый кыржыгыйлык кыржыгыйыраак кыржый- кыржыйт- кыржыйтуу кыржыйыш- кыржык кыржыкта- кыржыктат- кыржыктатуу кыржыкташ кырк сан кырк- кырк туур кырка кыркаар кыркаар кыркала- кыркалат- кыркалоо кыркма кыркмач кыркмачы кыркмачылык кырктыр- кырктыруу кыркуу кыркуур кыркуучу кыркчу кыркыл- кыркылдак кыркылуу кыркылуучу кыркылчу кыркын кыркын кыркындуу кыркынчы кыркынчы сан кыркыра- кыркырак кыркырактык кыркырат- кыркыратуу кыркыроо кыркыш кыркыш- кыркышуу кырма кырма кырман кырманчы кырманчылык кырмачы кырмачылык кырмызы кырмычык кырмычыксыз кырмычыктуу кырой кыройло кыройлот- кыройлотуу кыройлош кыроо кыроолон- кыроолондур- кыроолондуруу кыроолонт- кыроолонтуу кыроолонуу кыроолуу кыроосуз кырпы- кырпыма кырс кырс кырса кырстык кырсыгуу кырсык кырсык- кырсыксыз кырсыкта- кырсыктат- кырсыктоо кырсыктуу кырсыктуулук кырсыкчыл кырсылда- кырсылдак кырсылдат- кырсылдатуу кырсылдаш кырсылдоо кырт кыртый- кыртыйма кыртыймалуу кыртыйт- кыртыйтуу кыртыйыш кыртылда- кыртылдак кыртылдама кыртылдат- кыртылдатуу кыртылдаш- кыртылдоо кыртыш кыртышта- кыртыштан- кыртыштат- кыртыштуу кыруу кыруу кыруу кыруула - кырч- кырч кырча кырчак кырчаңгы кырчаңгылуу кырчаңгылык кырчаңгысыз кырчоо кырчооло- кырчоолоо кырчоолуу кырчоосуз кырчтыр- кырчтыруу кырчуу кырчы- кырчыл- кырчылда- кырчылдат- кырчылдатуу кырчылдаш- кырчылдашуу кырчын кырыл- кырылда- кырылдак кырылдат- кырылдатуу кырылдаш- кырылдоо кырылуу кырылыш кырылыш- кырылыштыр- кырылышуу кырым кырын- кырынды кырыш кырыш- кыр кайрак кыр кыраакы кыраакылык кыраакылык менен кыраат кырбуу кыргыз тилинин күжүрмөнү кырдаал кырдуу устун кырк кырка кыркынчы кырмабаштар кырман кыроо кырсык кырсык акы кырсык-эскерткич кырсыкка каршы кырсыктан сактоо кыртыш кыртыш алды кыртыштоо кыртыштын күрдүүлүгү кыргыз кыргак кыргызско русский онлайн переводчик кыргызско-русский перевод кыр кыр арка кыраакы кыргын кырдаал кырк- кырк кыркынчы кыркыраган кыроо кырсык кыртылда- кырынды кыргызско-русский перевод кыркыш кыркалоо кырма кырмызы кырча кыркынчы кырчоо кыртыюу кырмычык кырдаалдуу кыруу кырч кыркыра кырынды кырыш кырылышуу кырыл кырылда кырылдат кырылдоо кырылыш кырчылдоо кырчын кырчылда кырчылдат кырчылдаш кырчуу кырчоолоо кырчтыр кырчаңгы кыртыштуу кыркалат кырдаал кыркма кыркмачы кыркын кырман кырманчы кыртыш кыртылдоо кыртылдат кыртый кыртылда кырсылдат кырсылдоо кырт кырсылда кырсыктоо кырсыктуу кырсыкчыл кыроолон кыроолонт кыроолонуу кырс кырстык кырсык кырсыкта кырсыктат кыроо кырой кыркаар кыркала кыржый кыржыйт кыржыюу кырк кырка кыргын кырдуу кырдоо кырдач кырдант кырдануу кырдат кыраакы кырда кырдан кыргындуу кыргыч кыргындоо кыргоол кыргыек кыргый кыргак кыраң кыраат кыраан кыраакылык кыр кыргыз республикасында четөлкө валюталарынын расмий курстары кыргыз республикасынын улуттук карты кыргыз республикасынынөкмөтүнүн казына милдеттенмелери кыргыз республикасындагы банктык холдингдик компания кыргыз республикасында четөлкө валюталарынын расмий курстары кыргыз республикасынын улуттук карты кыргыз республикасындагы микрофинансылык уюм кыргыз республикасынынөкмөтүнүн казына милдеттенмелери кыргыз республикасындагы банктык холдингдик компания кыргызско русский онлайн переводчик кыркуу кырчет кыройло- кырсыкчыл кырмычык кырой кыраандык кырчылдат- кыргыйлык кырга кыраакылык кыргыла- кырбуу, кырбый- кыраакы кыраан кыраат кыраатта- кыраж кыракы кыран кырандык кырансын- кыранч кыраң кыраңча кырбылуу кыргак кыргы кыргыек кыргыз кыргызда- кыргыздаш- кыргызчылык кыргый кыргын кыргында- кыргындал- кыргындаш- кыргындуу кыргынчылык кыргыч кырда- кырдаал кырдуулук кырынды кырдуусу- кырдал кырдалдуу кырдалуу кыржыкта- кыроолон- кыроолуу кырдан- кырдант- кырдануу кырдат- кырдаң кырдач кырдаш кырдуу кыркырат- кырдуусун- кырды кыркыра- кыркырак кырдыр- кыржыгый кырмески кырк кырка кыркаар кыркаарда- кырыш кыркала- кыркалан- кыркалат- кыркма кыркмач кыркоол кырмызы кырктыр- кырктыруу кыркуу кыркуучу кыркыл- кыркылуу кыркым кыркын кыркындата кыркындуу кыркынчы кыркыш кырла- кырма кырман кырмачы кыроон кырпыма кырр кырс кырса кырстык кырсыгуу кырчыл- кырчооло- кырсык кырсыктал- кырсыктуу кырсылда- кырсылдат- кырсылдаш- кырт кыртыйма кыртыйт- кыртыл кыртылда- кыртылдак кыртылдат- кырчы- кырчылда- кырчылдаш- кыртыш кыртышта- кыртыштан- кыртыштуу кыруй кырылуу кыруу кырч кырча кырчак кырчаңгы кырчоо кырчын кыршап кырык кырыл- кырылда- кырылдат- кырылыш кырылыштыр- кырым кырын- кырбыгый кырчаңгылык кыраакылык кыргоол кырылдоо кырк кыркырак, кырылдоо кыркуу кырман кыруу кыруу (жок кылуу) кыр кыргыз кыргызча кырк кырк кырктыр кыркым кыркынчы кырман кырманчы кырмызы кыроо кыргызско русский онлайн переводчик кыркым кырчооло кыркым кырсыгуу кыргында кыргызча-туркчо словарь кыр кыра кыргоол кыржый- кыркмачы кырманчы кырсыкта- кыртый- кыртыштат-