Переводчик Translate.kg

кырс

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кырс (сын а.)

кырс

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кырс (туур.): кыр-кырс,
кырс эт-

кырс

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I. сын. Ачуусу чукул, терс кыял, таарынчаак, кыйт этме. Карыя Алийманын мүнөзүнүн кырс экенин билүүчү («Жаш ленинчи»). Сырын чыгара бербеген, кээде кырс эткен терс мүнөздүү (Сыдыкбеков).
КЫРС II туур. Тырс эткендей чыккан басыңкы туюк дабыш. Муун-жүүнү кырс-кырс эте баштады (Сыдыкбеков). Чигитин кырс эттире тиштеп көрүп, Бир четте пахта жаят картац Капар (Абдыраманов).

кырс

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кырс I
1. вспыльчивый, обидчивый, капризный;
кыялы корс, өзү кырс характер у него грубый, сам вспыльчивый;
кырс мүнөздүү вспыльчивого, строптивого характера;
тил албай турган кырс адам неслух и обидчивый;
2. (точнее кырс муун) (о человеке и животном) со скованными членами;
алты жылга оңолбос, кырс муун болгон чал экен фольк. он в таком положении, что члены скованы, и в течение шести лет он не поправится.
кырс II
звукоподражание хрусту;
кырс эт- хрустнуть (напр. о лошади, щиплющей траву);
шыбак менен күйрөктөн кырс этер бөлөк чөбү жок там, кроме полыни и чилиги (см. күйрөк), нет другой травы, чтобы щипнуть;
аттар "кырс-кырс" ооздук чайнап жиберишти кони грызли удила, похрустывая.
кырсыкта- кырс кырс кырса кырстык кырсыгуу кырсык кырсык- кырсыксыз кырсыкта- кырсыктат- кырсыктоо кырсыктуу кырсыктуулук кырсыкчыл кырсылда- кырсылдак кырсылдат- кырсылдатуу кырсылдаш кырсылдоо кырсык кырсык акы кырсык-эскерткич кырсыкка каршы кырсыктан сактоо кырсык кырсылдат кырсылдоо кырсылда кырсыктоо кырсыктуу кырсыкчыл кырс кырстык кырсык кырсыкта кырсыктат кырсыкчыл кырс кырса кырстык кырсыгуу кырсык кырсыктал- кырсыктуу кырсылда- кырсылдат- кырсылдаш- кырсыгуу