Переводчик Translate.kg

кыс

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Эки жагынан сыга кармоо, бир затты эки нерсенин арасына бекем кыпчуу. Сагынгандай сүйөп маңдай, Кыстым тааныш колуңду (Нуркамал). Такымына кысып алган кетмени гана күнгө чагылышып жалт-жалт этет (Сыдыкбеков).
2. өт. Кыйноо, кыстоо. Бүгүн берип карызга, Эртең тап деп кыспагын (Осмонкул).

кыс

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kıs.
кысыл кысылыш кысын кыстал кысталак кысталаң кысталыш кыстар кыстарт кыстаруу кыстарыл кыстарылуу кыстарын кыстат кыстоо кыстыгуу кыстык кыстыр кыстырт кыстыруу кыстырыл кысык кысым кысымчылык кысыр кысырак кыскыч кысмак кыста кыскача кыскасы кыскаруу кыскар кыскарт кыска кыс кысып чагылтуу кысуу коэффициенти кыскача көбөйтүү кыскартуу закондору кыскарбас бөлчөк кыскарма бөлчөк кыска мөөнөттүк карыз кыска жол менюсу кыска сап огу кыстаруу чекити кысуу кысуу кыска мөөнөттүк карыз кысуу кысуу кыска жол менюсу кыскартуу кыстарылган объект кысуу керек-жарагы кыстаруу чекити кыскача таанышуу кыстаруу кысуу кыстырмалар тобу кыстырма кысыңкыра- кысырдык кысрак кыскача кыскачала- кыскыч кысыремди кыстырыл- кыс- кыста- кыса кысалаш- кысалаштыр- кысап кысас кысасыз кыска кыскалык кыскар- кыскарт кыскартуу кыскартыл- кысмак кыстал- кысталак кысталаң кысталаңдуу кысталаңдык кысталыңкы кысталыш кыстан- кыстар- кыстарыл- кыстарылуу кыстарын- кыстат- кысташ- кыстоо кыстыр- кыстырынды кысуу кысык кысыл- кысылыңкы кысылыш кысым кысымчылык кысын- кысыр кысырак кысыргалды кысыңкы кыс кыска кыскар кыскарт кыскача кысыл кысыр кысып байлоо кыска кыскаруу кыскартуу кыскасы кысуу кысуу кысынуу кысап кыстырма кыскалоо кыскаруу кысмакта- кыстырма кысыраңда- кысылыш кыс- кыса кыса кысалаш- кысалашуу кысап кысас кысасыз кыска кыскалык кыскар- кыскарт- кыскартуу кыскартыл- кыскартылуу кыскартыш кыскаруу кыскасы кыскача кыскачала- кыскыч кысмак кысмакта- кысмактуу кысса кыста- кыстал- кысталаң кысталаңдуу кысталаңдык кысталаңсыз кысталыңкы кысталыш кысталышсыз кысталыштуу кысталышуу кыстарма кыстарт- кыстартуу кыстаруу кыстарыл- кыстырынды кыстарылма кыстарылуу кыстарын- кыстарыш кыстат- кыстатуу кыстачу кысташ кыстоо кыстоочу кыстыгуу кыстык кыстыр- кыстырма кыстырт- кыстыруу кыстырыл- кыстырынды сөз кысуу кысуучу кысуучулук кысык кысыл- кысылт- кысылыңкы кысылыңкыра- кысылыш кысым кысымчылык кысын- кысынуу кысыңкы кысыңкыра- кысыр кысырак кыскача кыска кыска кадамда кыска мөөнөттө кыска мөөнөттүү кыска мөөнөттүү казыналык векселдер кыска мөөнөттүү капитал кыска мөөнөттүү кредиттер кыска мөөнөттүү облигациялар кыскарган кирешелүүлүк кыскартуу кыскача мазмун кыстеке кысуу кысым кысымчылык кыс- кыс(ыл)- кыска кыскалык кыскарт- кыскарт(ыл)- кыскартуу кыскартылган кыскача кыскача баяндама кысуу кысык кысылган кысылыш- кыстар-