Переводчик Translate.kg

кыжы

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
: кыжы-кыжы же кыжы-кужу зат. 1. Көп киши чогулуп жалпы сүйлөшкөндө чыгуучу ачык эмес, кужулдаган дабыш, үн. Ар ким өздөрүнчө түркүм сөздөрүн айтышып кыжы-кужу (Жантөшев). Сахнадагы чоочун турмуш, кыжы-кужу.. чындап эле [Сапар менен Шариптин] баштарын оорутчудай кейиптенди (Бейшеналиев).
2. Чыр-чатак сөздөр, нааразылык, кермур айтыш. Баягы Садык барындагы эл арасында болуучу кыжы-кужу жоюлуп, бир беткей болуп мамырап калбадыбы (Байтемиров).
Кыжы-кыйма — өтө көп, толгон, быкылдаган, жык-жыйма. Нарядга даярданган шахтёрлор эшикте да, үйдө да кыжы-кыйма (Сасыкбаев). Кичинекей станция кыжы-кыйма болуп, опур-топур элге толду (Сасыкбаев).

кыжы

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
~: кыжы-кужу гвалт, шум;
кыжы-кужу сөздөр разноречивость, противоречивость; препирательство;
эл көп, ат чабылып, улак тартылып, кыжы-кужу, ызычуу түшүп жатат народу много, идут скачки, скачки с козлом (см. улак 2), шум, гвалт, гомон;
кыжы-кыйма кишмя кишит, великое множество;
Сузак чайканасы демейдегидей кыжы-кыйма, чайчылар чарпаяларга шыкалып калган сузакская чайхана как всегда шумна, нары (см. чарпая) до отказа набиты пьющими чай;
мал-жандын, ат-арабанын калыңдыгы - кумурска уюгундай кыжы-кыйма скота и людей, лошадей и телег так много, что (всё это) похоже на муравейник;
кыжы-кыйма чоң бүлүк большая междоусобица, сумятица.

кыжы

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кыжы: кыжы-кужу, кы-
жы-кыйма
кыжы кыжылда кыжырлант кыжырлануу кыжыр кыжырлан кыжынуу кыжың кыжын кыжымы кыжым кыжылдаш кыжылдат кыжырдан- кыжыңда- кыжырдануу кыжырдуу кыжыркан- кыжырлан- кыжын- кыжымы кыжыр кыжыра- кыжы кыжыкыймалан- кыжыл кыжылда- кыжылдат- кыжырлануу кыжырлуу кыжыт- кыжың кыжыңдаш- кыжыркан- кыжыркануу кыжырдан кыжы кыжылда- кыжылдат- кыжылдатуу кыжылдаш кыжылдашуу кыжылдоо кыжым кыжын- кыжынуу кыжың кыжыңда- кыжыңдат- кыжыңдатуу кыжыңдаш- кыжыңдашуу кыжыңдоо кыжыр кыжыра- кыжыркант- кыжыркантуу кыжырлан- кыжырланма кыжырлант- кыжырлантуу кыжырлануу кыжырлануучу кыжырланчу кыжырлуу кыжыр кыжылда- кыжыр кыжыр кайна- кыжыр кайноо кыжыр келүү кыжыр келтир- кыжыр келтирүүчү кыжырга тий- кыжырга тийүүчү кыжырданган кыжырдануу кыжырды келтир-