Переводчик Translate.kg

кызы

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Ысуу. [Абылдын] денеси кызып, тердеп да калды (Касымбеков). Күн кызып, улуу шашке болгон убак (Абдыраманов).
  1. 2.           Күчөө. Отургандардын сөзү кызыды (Жантөшев). Иш кызыды (Таштемиров). Заводдо социалисттик мелдеш кызыды (Сасыкбаев).
  2. 3.           Делебеси козголуу, кызыгып кетүү, толкундап кетүү. Белинен кыл комузду сууруп алып, Мендибай кызып кирди күүнү чертип (Шамшиев). Суусамырдын коён жатагына чейин белгилүү болгондуктан, анын [Черик мергендин] да сөзгө аралашкысы келип, делебеси кызып отурат (Байтемиров).
  3. 4.           Кызымтал болуу, кызымтал абалга келүү. Кызып калган аял күйөөсүнүн сөзүнө кулак каккан жок, дагы ырдап кирди (Байтемиров).

Бүйрү кызуу к. бүйүр I. Каны кызууачуусу келүү, кыжыры келүү. Барган сайын [Кебек карыянын] каны кызып, урушарга киши таппайт (Байтемиров). Кээде көрүп отуруп каным кызыйт (Байтемиров).

кызы

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
1. hiddetlen, heyecana gel ;
2. kızar (demir).

кызы

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кызы
кызытуу кызыркануу кызылдоо кызыке кызың кызыл кийик кызыкчу кызытыл- кызыгар кызыгуу кызыгуучу кызыгуучулук кызыгыш кызык кызык- кызыке кызыксыз кызыксын- кызыксынт- кызыксынуу кызыксыныш кызыктуу кызыктуулук кызыктык кызыктыр- кызыктыруу кызыктыруучу кызыкчылык кызыл кызыл кызылгат- кызылда- кызылдай кызылдат- кызылдатуу кызылдаш кызылдоо кызылдуу кызылдык кызылмак кызылча кызылча кызылчачы кызылчачылык кызылы кызыл кызымтал кызымталыраак кызыр кызыраңда- кызыраңдоо кызыркан- кызыркант- кызыркантуу кызыркануу кызырканыш кызырлуу кызыт- кызытма кызытыш кызыш кызылча кызык кызыктыруу кызыктыруу (баланы) кызыктыруучу сыйакы кызыкчылык кызыкчылыктардын кагылышы (траст үчүн) кызыл кызыл ай кызыл алтын кызыл карагай кызылчанын курт илдети кызыгуу кызыгуучулук кызык кызыккан кызыктуу кызыктуулук кызыктыр- кызыкчылык кызыл кызыл ашык томугу кызыл карагай кызылгат кызылча кызылча кызылчачылык кызымтал кызыраңда кызыраңдоо кызыркан кызыт кызыкчылык кызыксын кызыл кызы кызылчачы кызылдуу кызылча кызылда кызылдай кызылгат кызыксынуу кызыктуу кызыктыр кызыктыруу кызыксыз кызыгуу кызык кызыктыруучу маселе кызыктуу оюн кызыктыруучу математика кызыктуу математика кызыктуулук кызыктуу кызыраңда- кызы- кызыгар кызыгуу кызыгуучулук кызыгыш- кызырак кызык кызыксын- кызыктык кызыктыр- кызыктыруу кызыктыруучу кызыкчылык кызыл кызылгат кызылда- кызылдат- кызылдуу кызылдык кызылмай кызылсыман кызылча кызылчачы кызылыкта- кызымтал кызырдуу кызыркан- кызырлуу кызыт- кызыталак кызытуу кызытыш- кызыгуу кызыгуу, кабатырлануу кызык, кызыктуу кызыкчылык кызыктуу кызыл кызылча кызы кызыл кызылдык кызы