Переводчик Translate.kg

кызыл

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кызыл (өң, түс)
кызыл ала
кызыл-ала кылуу
кызыл аскер
кызыл ашык
кызыл багымдат
кызыл балык (зоол.)
кызыл боор
кызыл бөрк (зоол.)
кызыл бүлдүркөн (бот.)
кызыл бурч
кызыл бут (бойдок)
кызыл буурул
кызыл гвардия
кызыл жаян
кызыл жүгүрүк
кызыл жүк
кызыл жылышуу (физ.)
кызыл кабык (жапайы
пияз)
кызыл калтар
кызыл камчы
кызыл канаттар (зоол.)
кызыл карагай (а. ч.)
кызыл кекиртек
кызыл кереге
кызыл кетмен
кызыл кийик
кызыл китеп (ук.)
кызыл койдой союу
кызыл көйнөк
кызыл көчүк көпөлөк
(зоол.)
кызыл күзөн (зоол.)
кызыл кулак
кызыл кулактык
кызыл курт (сөөлжан)
(диал.)
кызыл кыз
кызыл кыргын
кызыл кырман
кызыл май болуу
кызыл мыя (бот.)
кызыл өңгөч
кызыл өңү саз болуу
кызыл өрүк (а. ч.)
кызыл сызык (иск.)
кызыл сымак
кызыл-тазыл
кызыл такта
кызыл тебетей (эск.)
кызыл тил
кызыл топурак (а. ч.)
кызыл тору
кызыл төштөр (зоол.)
кызыл туу
кызыл уук болуу
кызыл уук кылуу
кызыл үй
кызыл фигуралуу стиль
(иск.)
кызыл чеке
кызыл чеке ажыдаар
(зоол.)
кызыл чеке болуу
кызыл чеке кашкалдак-
тар (зоол.)
кызыл чие
кызыл чиедей
кызыл чок (эск.)
кызыл шуру (зоол.)
кызыл эт
кызыл ээк
кызыл ээк чал

кызыл

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кызыл (эгин) (а. ч.)
кызылга береке

кызыл

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • красный
 • червоный (красный)
 • кызыл

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  red рэд

  кызыл

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  сын. 1. Кандын ыраңындай түс. Алдынкы кызыл желектүү машинадагылар тоону жаңыртып ырдашты (Сасыкбаев).
  1. 2.           Революциялык кыймылга тийиштүү, совет өкмөтүнө, советтик түзүлүшкө байланыштуу адамдар (көбүнчө көптүк санда). Кызылдар да карап турбай, .. душмандын мизин кайтарууга чамдашты (Сасыкбаев).
  2. 3.           Көбүнчө көгүш түстөгү, ак түс аралаш жылкыга карата айтылат. Бир күнү куландан соо кетип баратып,.. кызыл ат шылк этип кулап түштү (Элебаев).
  3. 4.           өт. Эт. Кайда чыкса кызылга, Кайкып учуп сабалап, Кайран жору конуптур (Каралаев).
  4. 5.           өт. Бастырылып, бөлүнүп алынган эгин, таза дан. Кырмандын ортосундагы кызылдын жанында Эркин отурат (Жантөшев). Жутабай карыя.. кызылдарды желге сапырууда (Баялинов).

  Кызыл-тазыл — кызыл аралаш ар түрдүү түс. Кызыл-тазыл кийинип, Кыздар үкү сайынган («Курманбек»). Кызыл чийкил — кызылдуу агыш (өң, түс жөнүндө). [Алексеевдин] купкуу өңү кызыл чийкилге айланган (Жантөшев). Кызыл жаян к. жаян II. Кызыл Армия —Советтик Армиянын 1918-жылдан 1946-жылга чейинки аты. Кызыл гвардия к. гвардия. Кызыл аскер к. аскер. Кызыл үй же кызыл бурч — маданий-агартуу иштери үчүн бөлүнгөн үй же бөлмө. Көчмө кызыл үйү бар (Үсөнбаев). Кызыл бурчтарда агитаторлордун дежурствосу коюлган («Коммунист»). Кызыл такта — бетине иштин алдынкылары, жакшы иштегендер белгиленүүчү кызыл түскө боёлгон, көрүнөө жерде туруучу такта. Райондо, областта, союзда Кызыл такта кызматыңды жаздыбы (Нуркамал). Кызыл кулак — алып сатар, нерселерди өз пайдасы үчүн ашык баада сатуучу. Кызыл кулак, сүткорго, Пайда чыгар мал жакшы (Жантөшев). Кызыл чок к. чок II. Кызыл ашык к. ашык II. Кызыл жүгүрүк к. жүгүрүк. Кызыл май болуу к. май I. Кызыл камчы к. камчы. Кызыл чеке болуу к. чеке. Кызыл кекиртек к. кекиртек. Бетинде кызылы бар — уяттуу. Кызыл кереге кылуу к. кереге. Кызыл болуу — кызыгуу, эңсөө. Кызыл кырман к. кырман.

  кызыл

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  1. красный;
  ураандар жазылган кызыл туулар красные знамёна с лозунгами;
  кызыл көйнөк красная рубашка; красное платье;
  кыздын көзү кызылда погов. девка любит красное (букв. глаза девицы на красном);
  кызыл-тазыл разного рода красные предметы;
  2. румяный (о человеке); румянец;
  бетине кызыл жүгүрдү у него на лице появился румянец;
  кызылым кетти өңүмдөн румянец сошёл с моего лица;
  ак бетимдин кызылын арман, кайгы кетирди фольк. румянец с белого лица моего согнали печаль и горе;
  3. (о масти) сивый;
  көк кызыл сивый с тёмно-серыми пятнами;
  кара кызыл сивый с заметными чёрными крапинками;
  сары кызыл сивый с жёлтым (прожелть по белому фону);
  ак кызыл светло-сивый;
  кызыл буурул тёмно-сивый;
  кызыл ооз (о коне) красногубый, с розоватыми губами;
  4. ист. красный;
  Кызыл Армия Красная Армия;
  Кызыл гвардия Красная гвардия;
  кызылдар красные;
  5. (о чае) крепкий;
  6. перен. обмолоченные и отвеянные хлебные злаки, чистое зерно (когда оно на току);
  кызыл сапыр- веять (обмолоченное) зерно;
  кызылга береке! пожелание работающим на току, соответствует русскому: "хорошего умолота!";
  7. перен. мясо;
  бир тиштем кызыл кусочек мяса (только откусить);
  кызылга кароо любитель мяса, любитель мясного;
  кызылды көрсө, кыя өтпөгөн если он видит мясо, то мимо не пройдёт;
  8. южн. название паразита зерновых посевов;
  9. (чаще кызылдай) выражает сильную степень чего-л.;
  кызылдай мас пьян вдрызг;
  мени кызылдай союп урду он меня избил всего в кровь; он меня исколошматил;
  кызылдай тоно- отобрать всё; ограбить начисто;
  кызылдай кыргын кровавая резня;
  кызылдай зордук неслыханное насилие;
  кызылдай эле жаздым я здорово ошибся;
  кызыл камчы (о человеке) жестокий;
  кызыл чөл безжизненная пустыня;
  кызыл уурулар ворюги;
  кызыл-кыйма салгылаш общая свалка; отчаянная потасовка;
  кызыл чок
  1) красная шишечка (на шапке);
  2) ист. китайский чиновник;
  кызыл кыз красная девица (красивая и скромная);
  кыз экенде - кызыл кыз, жаман катын кайдан чыкты? погов. все девицы - ангелы, а откуда жёны-черти берутся? (букв. в девицах - скромная девица, откуда же появилась дурная жена?);
  кызыл бут холостяк;
  кызыл кабык южн. дикий лук;
  кызыл кийик южн. название дикого парнокопытного животного;
  кызыл тебетей см. тебетей;
  кызыл уук см. уук I;
  кызыл жүгүрүк см. жүгүрүк;
  кызыл май см. май I;
  кызыл кулак см. кулак I.

  кызыл

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
  kızıl
  kırmızı, kızıl

  кызыл

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
  kızıl.
  кызылдоо кызыл кийик кызыл кызыл кызылгат- кызылда- кызылдай кызылдат- кызылдатуу кызылдаш кызылдоо кызылдуу кызылдык кызылмак кызылча кызылча кызылчачы кызылчачылык кызылы кызыл кызылча кызыл кызыл ай кызыл алтын кызыл карагай кызылчанын курт илдети кызыл кызыл ашык томугу кызыл карагай кызылгат кызылча кызылча кызылчачылык кызыл кызылчачы кызылдуу кызылча кызылда кызылдай кызылгат кызыл кызылгат кызылда- кызылдат- кызылдуу кызылдык кызылмай кызылсыман кызылча кызылчачы кызылыкта- кызыл кызылча кызыл кызылдык