Переводчик Translate.kg

ru - ky
осматриваются на наличие поражений
ооруларды жок экендиги боюнча текшерилет
ru - ky
Индивидуалки
Көзкарандысыз
ru - ky
незащищенный
корголбогон
ky - tr
Токалка нет
Tokalka Netbol
ky - tr
Тайкы жаныбарлар
putrefying hayvanlar
ky - tr
Адеби тайкы
keskin davranışı
ky - tr
Тагдыры тайкы
eksik kaderi
ky - tr
Тайкы
putrefying
ru - ky
действенность
ж.
таасирдүүлүк, иштиктүүлүк, активдүүлүк, ишкердик, өтүмдүүлүк, ишке ийкемдүүлүк;
действенность самокритики өзүн өзү сыноонун таасирдүүл үгү.
...
ru - ky
исход
м.
1. (результат) натыйжа;
исход дела иштин натыйжасы;
исход сражения салгылашуунун натыйжасы;
исход выборов шайлоолордун ...
ru - ky
черепаха большая и маленькая
бактек чоң жана чакан
ru - ky
черепаха большая
чоң таш бака
ru - ky
играть на гитаре
гитарада ойноо
tr - ky
Sil
ачык
tr - ky
Ekle
кошуу
tr - ky
Ekle sil
кошуу
tr - ky
Geciktiniz
Сен кечигип жатабыз
ru - ky
Что же вы сердитесь?
Эмне үчүн каарданып жатышат?
ru - ky
Ваше письмо
Сиздин э-
ky - ru
Китап
южн.
то же, что китеп.
...
ru - ky
Добрейший
китап
ru - ky
Дальние странствия
узак жол жүрүштү:
ru - ky
Идем
Go
ru - ky
Пойдём
Чыгалы кетет
ru - ky
Планета
ж. астр.
планета (күн айланасында тегеренип жүрүүчү тело; мис.$HNT_...
ru - ky
наличными средствами
накталай акча
ru - ky
путем перечисления на банковский счет и наличными средствами
банктык эсеп жана акча которуу аркылуу
ru - ky
путем перечисления и наличными средствами
өткөрүп берүү жана нак акча менен
en - ru
It is a sing of the power of sociology that it is both popular and revild
Это пение силы социологии, что она популярна и возрождает
en - ky
It is a sing of the power of sociology that it is both popular and revild
Бул эки таанымал жана revild деген .Оздору бийликтин ырдап жатат
ru - en
Зелёный лук
Green onions
ru - en
Кок пияз
Kok Piyaz
ru - en
Горох
Peas
tr - ky
Ilçe
илче
район...
ru - ky
Мадина жаңылык барбы
Мадина zhaңylyk Барба
ky - ru
Мадина жаңылык барбы
У вас есть новости, Медина
en - ky
I definitely won't to the rock concert take my grandmother
Мен тек макулдашуу менин байбиче талап кылбайт
ky - ru
Доктор бир баланы көрүп жатты
Врач видел мальчика
ky - ru
Доктор бир баланы айыктырып жатты
Он исцелил мальчика Dr.
ky - ru
Доктор бир баланы тешерип жатты
Доктор ребенок был teşerip
ky - ru
Электрик өз ишин кылып турат
Электроника делает свою работу
ky - ru
Азыр орус тил сабагы болуп жатат
Теперь урок русского языка
ky - ru
Азыр бизге Нуржамал эжеке сабак өтүп жатат
Существует урок сейчас, мы бы Sensing
ky - ru
Менин апам уй саап жатты
Моя мать доила корову
ky - ru
Менин апам уй сааап
Моя мать корова saaap