Переводчик Translate.kg

ru - ky
связист
м.
байланышчы (байланыш кызматкери).
...
ru - ky
маленькая семья
кичинекей үй-бүлө
ru - ky
гардероб
м.
1. (шкаф) гардероб (ичине кийим илип коё турган шкаф);
2. (одежда) гардероб, кийим-кечек (бир адамдын же үй-бүлөнүн ба...
ru - ky
Гардеробная
ж. уст.
см. гардероб 3
ru - ky
Гардероьная
Garderonaya
ru - ky
Маленькая комната
кичинекей бөлмө
ru - ky
Ноутбук
чакан компьютер...
ru - ky
Мой рабочий стол
Менин рабочий
ru - ky
Моё рабочее место
Менин жумуш ордунда
ru - ky
Справа от кровати
керебеттин укугу үчүн
ru - ky
Слева от кровати
керебеттин сол
ru - ky
Между окнами стена
терезелерди ортосун бир эле дубал бөлүп
ky - ru
Эки бурчта, эки тумбочка турат
Она находится в углу два, два тумбочке
ru - ky
Длинная
узун
ru - ky
Принадлежащая
таандык
ru - ky
Посередине
1. предлог с род. п. ортосунда;
посередине комнаты стоял стол бөлмөнүн ортосунда стол турган эле;
2.
ru - ky
Сверху
1. нареч. (на поверхности чего-л.) үстү, үстүнкү жагы;
нужная вам книга лежит сверху сизге керектүү китеп үстүдө жатат;
2.
ky - ru
Телевизордогу тумба
телевизионные подставки
ky - ru
Игровая приставка
приставка İgrovaya
ru - ky
Игровая приставка
Ойноо түзүлүшү
ky - ru
Алды жактан
с фронта
ru - ky
Спереди
1. нареч. алдыдан, алды жактан, бет жагынан, астыдан;
вид спереди бет жагынан көрүнүшү;
сесть спереди алды жагына отуруу;
2.
ru - ky
Тумба под телевизор
TV жадыбал
ru - ky
144
144
ky - ru
Момолуу
Prixel
ky - ru
Кийм илгич
Одна минута
ky - ru
Кире беришибиз
к входу
ky - ru
Тушунда
Во время правления
ky - ru
Жанында
около...
ky - ru
Ашкана гарнитуру
Кухня гарнитура
ky - ru
Тегерегинде
вокруг...
ru - ky
Астында
Astynda
ru - ky
Слева
нареч.
солдон, сол жактан (о направлении); сол жагында (о местонахождении);
заходи слева сол жактан кир;
слева от дома үйдүн сол жагында.
...
ky - ru
Он жак бурчка
Человек в углу,
ky - ru
Кышында кун тийсе
Зимой, искупительные прикосновения
ru - ky
Кышында кун тийсе
Kyshynda издери Thijs
ky - ru
Ошол себептен
По этой причине,
ky - ru
Бурчка
угол
ky - ru
Тарапта
сторона
ky - ru
Жай таш
Просто камень
ky - ru
Жайташ
то же, что жай таш (см. таш I<...
ky - ru
Жайташкан
Jaytaşkan
ru - ky
Жайташкан
Zhaytashkan
ru - ky
Справа
нареч.
оңдон, оң жактан (о направлении); оң жак, оң жакта (о местонахождении);
справа от дороги жолдун оң жагында;
справа налево оң жактан сол жакка.
...
ky - ru
Куралдарым
оружие
ky - ru
Мандайында
Mandayında