Переводчик Translate.kg

en - ky
The Kyrgys Republic is considered to be the a sovereign democratic republic
Kyrgys Республикасы эгемендүү демократиялык республика болуп эсептелет
en - ky
The constitation of the kyrgyz Respublic was adopted on may 5, 1993
кыргыз Узеира боюнча constitation-майында кабыл алынган 1993-жылдын 5-
en - ky
The state langiage is Kyrgyz and the official langiage is Rassian
мамлекеттик langiage кыргыз жана расмий langiage Rassian болот
en - ky
In1992 kyrgystan became a member of the United Nstions Organization
In1992 Kyrgystan Бириккен Nstions Уюмунун мүчөсү болуп калды
en - ky
In january 1994 Kyrgystan joined a free-trade zone established by Kazakhstan and Uzbekistan
January 1994-жылы Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан менен түзүлгөн эркин соода аймагын кошулду
en - ky
In 1993 kyrgystan became the first republic in Central Asia lntroducing its own currency - the Soms
1993-жылы Кыргызстанга Борбор Азия өз акча lntroducing биринчи республика болуп калды - сом
en - ky
In 1993 kyrgystan became the first republic in Central Asia lntroducing its own currency - the Soms
1993-жылы Кыргызстанга Борбор Азия өз акча lntroducing биринчи республика болуп калды - сом
en - ky
Since1991on August 31st people have been celebrating the independenceDay in Kyrgystan
Since1991on August 31 адам исламдык independenceDay белгилеп жатышат
en - ky
Since1991on August 31st people have been celebrating the independenceDay in Kyrgystan
Since1991on August 31 адам исламдык independenceDay белгилеп жатышат
en - ky
The two largest cities are Bishkek and Osh
эки ири шаар Бишкек жана Ош шаарларынын бар
en - ky
Changing
өзгөртүү
en - ky
Changing now
өзгөртүү азыр
en - ky
Nationalities
улуттар
en - ky
Mountainous
(adj) 1) тоолуу
2) зор, эңгезердей...
ru - ky
мишень
ж.
1. бута (атууда машыктыруу үчүн жасалган нерсе);
2. перен. мишень (кишинин баары асыла берүүчү ж...
ru - ky
цуль
tsul
ru - ky
максат
Максат
ky - ru
Каратылуу
каратэ
ky - tr
Каратылышы
fetih
ky - tr
Умтулуу
özlem
ky - tr
Соол жарасы
ilities ülser
ky - tr
Стол жарасы
masa ülser
ky - tr
Стол запасы
Tablonun stokları
ky - ru
критикане критиковать мужа
КРИТИЧЕСКИЕ Muja критика
ky - tr
Кайырлуу
daha hayırlı
tr - ky
Hayırlı
жакшы
ru - ky
слоняем
нан
ru - ky
слоняться сидим
таяк жыйналышы
tr - ky
Yarin
йарын эртең...
ky - ru
Ал тубаса жаралган ак таңдай акын болгон. Ал балалуу болбой калганын арман кылып «балам жок» деп таң атканча ырдаганда Жеңижоктун сакалынан ылдый жаш куюлуп турчу дешет.
Родился неортодоксальные поэт родился. Он не мог быть сон, «Я не пою до рассвета, как говорится, было дно слез подбородок Jengijoksince.
ru - en
Самигуллина Альфия эльдаровна
Samigullina Alfiya Eldarovna
ky - ru
Катчысы
секретарь
ru - ky
Катчысы
Katchysy
ru - ky
Его профессия
анын кесиби
ru - ky
Где работает
ал кайда иштейт
ru - ky
Где работает Нурбек?
Ал иштеген Нурбек?
ru - ky
индукция полная
толук индукция ...
ky - ru
коршуны
korşunı
ru - ky
коршуны
айрыкуйруктар; жырткыч куштардын бир систематикалык тобу, буларга төмөнкү түрлөр кирет: коршун браминский (Haliastur indus) — Индистан айрыкуйругу, к.  вилохвостый (Elanoides forficatus) &m...
en - ky
It's an old woman
Аягында ал эски бир аял бар
ru - ky
Все реагируют на стресс по разному
Бардык стресс-жылы ар кандай жолдор менен жооп
ky - ru
карааны көрүнбөй калды
больше.
ky - en
Baggy
Baggy
en - ky
Baggyp
Baggyp
en - ky
Baggy
(adj) шөлбүрөгөн (кийим)...
ru - ky
Версины горы .
Versigny тоолор.
ru - ky
делфины горы .
Delfino тоолор.