Переводчик Translate.kg

ru - en
какой то
somehow
ru - en
защищать
protect
ru - en
быть на чей либо стороне
be on either side
ru - ky
Кун тийип турат
Кун tiyip Турат
ky - ru
Кун тийип турат
Kuhn светит
ru - en
выше голову
higher head
ru - en
горевать
grieve
ky - ru
кейуу
keyuu
ru - en
кейуу
keeyuu
ru - en
ссориться
quarrel
ru - ky
племянник
м.
ини (сын брата); жээн (сын сестры).
...
ky - ru
тушалуу сары айгыр
ковыляет желтый жеребец
ru - ky
трансформаторный
~, ­ая, -ое
трансформатор I-ге т.;
трансформаторная будка трансформатор будкасы.
...
ky - ru
уч аркар жылдызы
Три Спасибо
ru - ky
котельной будки
от жагуучу бөлмө
ru - ky
Строительства ограждения
тосмо куруу
ru - ky
Строительства ограждения кательной и трансформаторной будки
Тосмолордун курулушу кызыктырат жана өткөрүп бекети
ky - ru
алгылыктуу экономикалык-математикалык моделдерди классификациялоону иштеп чыгуу
Позитивное развитие экономической и математические модели классификации
ru - ky
репрезентативность результат опроса в маркетинговом исследовании
маркетингдик изилдөө пикир сурап-билүү жүргүзүлгөн натыйжасында өкүлчүлүгүн
ru - ky
репрезентативность результат опроса
Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча өкүлчүлүгүн
ru - ky
репрезентативность
өкүлчүлүгүн
ky - ru
Уркор жылдызы
Urkor
ky - ru
Уркор топ жылдызы
Urkor звезды
ky - ru
Тайганын агытып
связали его собака
ky - ru
Тайганын агытып ее лет
Я привязал его имена для собак
ky - ru
Агытып
архат
ru - ky
я переживаю
Мен тынчсызданып жатам
ru - ky
Кудайга шугур
Kudayga Shugurov
ru - ky
прошнуровано
өрүп
ky - ru
Улпулдок сулуу
Tendresse красивый
ky - ru
Уч аркар
Три архаров
ru - ky
Уч Аркар
Уч Arkar
ky - ru
Кардар биздин иштеги эн барктуу адамыбыз
Самые влиятельные люди в наших бизнес-клиентов
ky - ru
Кардар биздин эн барктуу адамыбыз
Клиент наши самые влиятельные люди
ky - ru
Кардар биздин же барктуу адамыбыз
Из наших клиентов, или влиятельных людей
ky - ru
Корунуштор
мазки
ky - ru
кектешуу
рты
ky - en
кектешуу
mouths
ru - en
течь
flow
ru - en
настигать
overtake
ru - ky
Настает утро. Начинается новый день .Отец и мать спешат на работу. Аты вшколу .Твой главный труд учеба .Помни трудности не страшны , если научишься хорошо работать и учиться.
Эртең менен келди. бир жаңы күн .Otets башталат жана жумушка шашып энеси. Эгер жакшы иштеп, үйрөнүш үчүн үйрөнө Ата vshkolu .Tvoy негизги иш .Pomni окутуу кыйынчылыктар, жаман эмес.
ky - en
батуу
by ceasing
ky - ru
батуу
батуу I
и. д. от бат- IV
погружение.
батуу II
впадина, низина.
...
ky - ru
Автордун иштеп чыгуулары жана сунуштары Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүн болжолдоого жана башкарууну жакшыртууга багытталган.
Задать вопрос автору и предложения, направленные на повышение прогнозируемого роста экономики и управления.