Переводчик Translate.kg

ru - ky
Черешня
ж.
гилас (жыгачы жана жемиши).
...
ru - ky
Черёмухой виргинская
Prunus virginiana
ru - ky
Рябина
рябина I
ж.
1. (дерево) четин (четиндин жыгачы);
2. (ягода) четиндин ашы.
рябина II
...
ru - ky
Миндаль
м.
бадам (жыгачы жана жемиши).
...
ru - ky
Фисташка
ж.
мисте (жыгачы жана жемиши).
...
ru - ky
Фишташка
Fishtashka
ru - ky
Малина
ж.
дан куурай, малина (өсүмдүк жана анын жемиши).
...
ky - ru
Доңуз
1. дикая свинья (общее название; ср. чочко, каман);
жер ээн болсо, доңуз дебете чыгат погов. если местность безлюдна, свинья на холм взберётся;
доң...
ru - ky
Джида
Jida
ru - ky
Гранат
гранат I
м. бот.
анар (жыгачы жана анын жемиши).
гранат II...
ru - ky
Красная сморадина
Red smoradina
ru - ky
Ежевика
ж. бот.
кара бүлдүркөн, маймынжан.
...
ru - ky
Борборис
Borboris
ru - ky
Боярышник
м. бот.
долоно.
...
ru - ky
Айва
ж.
бихи (жыгачы жана анын жемиши).
...
ru - ky
Олива
ж. бот.
зайтун (жыгачы жана жемиши).
...
ru - ky
Слива
ж.
кара өрүк (жыгачы жана жемиши).
...
ru - ky
Рябина домашняя
кызмат дарагы
ru - ky
Хурма
ж. бот.
хурма (жыгачы техникада пайдаланыла турган түштүк өсүмдүктөрдүн бир түру жана ушул жыгач...
ru - ky
зона еды
азык-түлүк зонасы
ru - ky
На основании письма Правительства КР от 18.01.2017г. №17-1865, приказом Министерства финансов КР от 15.02.2017г. №27-П, в состав коллегии ГАУБК при МФ КР включен эксперт отдела финансов и кредитной политики Аппарата Правительства КР.
18.01.2017g Өкмөтүнүн катынын негизинде жокко чыгарылган. №17-1865, 15.02.2017g Кыргыз Республикасынын Экономика жана каржы министрлигинин буйругу менен. №27-П, Кыргыз Республикасынын GAUBK Каржы министрлигине караштуу башкаруу Өкмөтүнүн Аппаратынын финансы жана кредит саясаты бөлүмүнө эксперт кирет.
ru - ky
Настоящим, Министерство финансов Кыргызской Республики сообщает, что 11 августа 2017 года в г. Ош состоится коллегия Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов КР (далее ГАУБК при МФ КР).
Ушуну менен, Кыргыз Республикасынын Экономика жана каржы министрлиги Кыргыз Республикасынын (MF ККМ боюнча мындан ары GAUBK) Каржы министрлигине караштуу кредиттердин-жылдын 11-август, 2017 Ош шаарында бюджеттик башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин коллегиясынын өтөт деп билдирди.
ru - ky
как помочь человеку в трудной жизненной ситуации
Турмуштук оор жагдайга туш болгон адамга жардам берүү үчүн кандай
ky - ru
үшүп кеттим
Я замерз
ru - ky
влюбленность
сүйүү
ru - ky
Прошу ходатайствовать перед вышестоящим командованием о зачислении меня на действительную сверхсрочную службу
Мен студент жогорку буйругун колдонуу үчүн өтүнөм реалдуу сурангыла
ru - ky
подробности
маалымат
ru - ky
последующим
кийин
ru - ky
- прекратить практику предоставления бюджетных ссуд без составления и представления бизнес-плана реструктуризации, сокращения неприсущих расходов, уменьшения технических убытков, увеличения доходов и прибыли для обслуживания задолженности, оказывает долгосрочное влияние и негативно отражается на оздоровлении экономического состояния государственных предприятий и соответственно на суммах доходов, поступающих в бюджет от деятельности
- алынган кирешенин өлчөмү жөнүндө, таандык чыгымдардын түзүмүн кыскартуу үчүн бизнес-планды даярдоо жана берүү эле бюджеттик ссудаларды практикасын техникалык жоготууларды кыскартуу, карызды тейлөө үчүн киреше жана кирешесин жогорулатуу, ал эстен кеткис таасир жана мамлекеттик менчиктеги ишканалардын экономикалык абалын жакшыртуу боюнча терс таасирин тийгизет, демек токтотуу иш менен бюджет
ru - ky
, вовлеченными в механизм револьвирования возвратных средств по кредитам Германского банка развития KfW
механизм тартылган кредиттер Немис өнүктүрүү банкы KfW үчүн кайтарымсыз каражат revolvirovaniya
ru - ky
Польщена
эргий
ru - ky
это служить исчерпывающими данными, которые свидетельствуют о преимущественной важности экономического фактора при миграции.
мигранттердын экономикалык басымдуу маанилүүлүгүн көрсөткөн ар тараптуу маалыматтарды кызмат болуп саналат.
ru - ky
Исчерпывающие данные
толук маалымат
ru - ky
Предпочтительный
~, ­ая, -ое
артык көргөн, мыкты көргөн, каалаган, артыкчылыгы бар;
предпочтительный исход дела иштин тыянагы жаккан жагы.
...
ru - ky
Нарушение их прав
алардын укуктарын бузуу
ky - ru
Мыйзам граждандык укуктарды коргоону бул укуктар ак инеттуулук жана ан сезимдуулук менен жузого ашырылгандыгына жараша койгон учурларда граждандык укуктук мамилердин катышуучулардын ак ниетуулугу жана ак сезимдуулугу мумкун болуучу нерсе катары каралат
И защита прав права inettuuluk гражданского, он был реализован sezimduuluk в зависимости от участников в случае гражданско-правовой nietuulugu отношений и рассматривается как нечто, что может sezimduulugu
ru - ky
Столкнуться
сов. с кем-чем
1. (удариться) кагылышуу, кагылуу, урунушуу, урунуу, урунуп алуу;
столкнуться в тёмном коридоре караңгы коридордо урун...
ky - ru
Милдетенме
DUTY
ky - ru
Милдеттеме
то же, что милдеттенме.
...
ky - ru
Толук акчасын алгандан кийин сатып алуу келишимин тузот деген
После продажи полной покупки контракта мило
ky - ru
норариустан кепилделген милдеттемесин курулай бутум тузулгондугу жонундогу далил катары эсепке алалбайт анткени Анда корсотулгон
На norariustan гарантировано лапки tuzulgondugu обязательства не может рассматриваться в качестве доказательства, поскольку оно ознаменовало