Переводчик Translate.kg

ky - ru
Очок
(ср. коломто)
очаг, сложенный из камней, кирпича;
очок салып алды он сложил себе очаг;
жер очок маленький очаг;
очок башында при очаге у котла, где готовится пища;
очок башында тамак жа...
ru - ky
прилично
нареч.
1. адептүү, сыпайы, түзүк, жакшы;
вести себя прилично өзүн адептүү алып жүрүү;
2.
ru - ky
Базофилы
(морф.) базофилдер, негизги боёктор менен боёлуучу кандын ак бүртүкчөлөрү....
ru - ky
Рискованная
тобокелдүү
ru - ky
Рискованным
тобокелдүү
ru - ky
Рисовать
сов. кого-что
1. сүрөт тартуу, сүрөт салуу, сүрөтүн түшүрүү;
рисовать карандашом карандаш менен сүрөт тартуу;
рисовать красками бо...
ru - ky
Риски
тобокелдиктер
ru - ky
Тобкелге салуу
Tobkelge Salou
ru - ky
Рисковать
несов. кем-чем и с неопр.
тобокел кылуу, тобокелге салуу, мейлиге салуу;
рисковать жизнью өмүрүн тобокелге салуу;
вы рискуете опоздать ...
ru - ky
Рисков
тобокелдиктер
ky - ru
Очоккананын проекты
Проект Oçokkananın
ru - ky
паршивые
бияка
ru - ky
парившие
куурулган
ru - ky
хлоппункт
hloppunkt
ru - ky
Концелярия
Kontselyariya
ru - ky
Апелляциондук
Apellyatsionduk
ru - ky
Севера запад
Түндүк-батыш
ru - ky
гротекс
Grotex Ltd.
ru - ky
вскрытие тендерных документов
Тендердик документтерди ачуу
ru - ky
дата опубликования
жарыяланган датасы
ru - ky
концевая
Бир мезгилдин акырына карата
ru - ky
заделка
мөөр
ru - ky
концевая заделка
токтотуусунун
ru - ky
Анкерный пролет горизонталное линиями смежных промежуточных или промежуточной и анкерной апорами
Anchor gorizontalnoe карыш сызыктар чектеш орто же орто баруучусу, Athres
ru - ky
Личная неприязнь
жеке душмандык
ru - ky
Проектно-сметная документация на стадии проектирования
долбоорлоо учурунда долбоордук документтер
ru - ky
через реку
дарыянын наркы өйүзүндөгү
ru - ky
Строительство моста через реку Кара-Ункур на границе Кенешского айылного аймака протяженностью -100м. Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области предусмотрено 25млн сомов. ПСД на стадии проектирования.
чек дарыясынын Кара-Кулжа аркылуу көпүрөнүн курулушу Keneshskogo айылдык аймаг узундугу -100m. Базар-Коргон Жалал-Абад облусунун район, 25 млн сом каралган. долбоорлоо учурунда PSD.
ru - ky
основания
негиздер
ru - ky
Подготавливается основания из ГПС под открылки и оголовки при входе и выходе труб.
куйма жана ММКнын түтүктөрдү менен арык-GPS жана аяктоо дубалдардан даярдалган Негизги.
ru - ky
ведутся работы по устройству водоотвода из железобетонных труб в двух местах диаметром 1,5 м.
1,5 м, диаметри менен эки жерлерде бетондук трубасын дренаждык түзмөктө иштейт.
ru - ky
водоотвод
орун
ru - ky
В данный момент ведутся работы по устройству водоотвода из железобетонных труб в двух местах диаметром 1,5 м.
Учурда иштеп 1,5 метр диаметри менен эки жерлерде бетондук трубасын дренаждык түзмөккө жүрүп жатат.
ru - ky
уширение
өндүрүштүк