Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Русский
Целевой язык: Кыргызский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

Азыркы учурда бул региондо уроондук картошканы сапаттуу денгээлде ондуруу менен бирге мал чарбачылык

Перевод

Azyrky uchurda сейилбагы regiondo uroonduk kartoshkany Сапаттуу dengeelde onduruu Менен Birge кичинекей charbachylyk

Переводы от пользователей

Ондуруу
Автор:
Анонимный пользователь
Дата:
8 декабря 2017 г. 0:02