Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Русский
Целевой язык: Кыргызский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

колебаться

Перевод

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
несов.
1. (раскачиваться) чайпалуу, чайкалуу, дирилдөө, кыймылдоо, теңселүү, термелүү;
маятник часов колеблется сааттын маятниги термелип (чайкалып) турат;
2. перен. (испытывать нерешительность) арсар болуу, олку-солку болуу, дең-дароо болуу;
он колеблется ал арсар болуп турат;
3. перен. (быть неустойчивым) туруксуз болуп туруу, тез-тез өзгөрүлүү, өөдө-ылдый боло берүү.

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
солкулдоо

колебаться колебаться