Переводчик Translate.kg

Язык оригинала: Кыргызский
Целевой язык: Русский
Автор перевода:
Дата добавления:

Запрос

Менин атым

Перевод

Меня зовут

Переводы от пользователей

* * * Жашоодон кечким келбейт! Жараткан берген жанды, Кайрадан эч ким бербейт... * * * Бул тагдырдын карасаңар, катасы бар: Билип туруп ашык болуп калды жаш кыз, Бир жигитке аял, бала-чакасы бар. * * * Чын эле кам сүт ичкен пендебизби? Чаржайыт өмүр сүрүп келатабыз, Чынында тың иштетпей келдебизди... * * * Ыр менен күндө турам жаңыланып... Ышкымды тыйып такыр коё албаймын, Ыпысык койсоң дагы жанымды алып... * * * Көрксүз дешер, балким, Күздүн ыраңын. Келе жатат түгөтө албай кылымдап, Кереметин даңктап, мактап Ыр анын...
Автор:
Анонимный пользователь
Дата:
14 ноября 2017 г. 13:49
Сенин обком Кыргызстан
Автор:
Анонимный пользователь
Дата:
14 ноября 2017 г. 9:09